Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Noul formular 394 valabil de la 1 iulie 2016

Autor: Daniela Griza
iunie16

declaratia-394-iulie-2016

Începând cu data de 01 Iulie 2016 persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate pe teritoriul României către/de la orice persoană, conform Ordinului 3769 / 2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 11 / 07.01.2016, comparativ cu perioada anterioară când exista obligația de declarare  doar pentru achizițiile și livrările către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Potrivit Codului fiscal “persoană” reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană neimpozabilă.

Perioada raportare

Perioada de raportare pentru formularul 394 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată (formularul 300).

Termen de depunere

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei, situație în care se marcheză casuța corespunzătoare de la începutul declarației.

Atenție! Până la luna iulie 2016  declarația trebuia depusă numai dacă în perioada de raportare au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

Important!

 • nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori, comparativ cu perioada anterioară când exista obligația depunerii unei noi declarații corect completată.

Instrucțiuni de depunere și completare

 1. pentru livrări / prestări de servicii
 • declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare sau au înscrisă mențiunea “taxare inversă”;
 • în declarație se înscriu și informații privind baza impozabilă și TVA aferente facturilor emise prin autofacturare, precum și valoarea totală a bonurilor fiscale, inclusiv facturile simplificate şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, indiferent dacă au/nu au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
 • de asemenea declarația va cuprinde informații privind facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate pentru operaţiunile derulate în regim special pentru agenţiile de turism, pentru bunurile second – hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi.
 1. pentru achiziții
 • declarație va cuprinde facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, indiferent dacă furnizorul este plătitor sau nu de TVA, precum şi borderourile de achiziţii de bunuri, filele din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul achiziţiilor efectuate de la persoane fizice şi/sau contracte încheiate cu persoane fizice, precum și valoarea totală a facturilor simplificate şi a bonurilor fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate, dacă au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.   

Atentie!! Declarația va cuprinde și informații privind natura bunurilor/serviciilor care au fost achiziţionate de la persoane fizice, respectiv: cereale şi plante tehnice, deşeuri feroase şi neferoase, masă lemnoasă, terenuri, clădiri, alte bunuri şi servicii.

 1. pentru operaţiuni desfăşurate cu persoane impozabile nestabilite în România care sunt stabilite în alt stat membru, neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România   
 • se vor declara numai operaţiunile derulate pe teritoriul naţional care nu se înscriu în declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (formular 390).
 1. pentru operaţiuni desfăşurate cu persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene   
 • nu vor fi declarate operaţiunile de import de bunuri (inclusiv în cazul persoanei impozabile pentru care s-a acordat certificat de amânare de la plata în vamă a TVA).
 1. pentru încasările realizate din operaţiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi din activităţi exceptate
 • se declară numărul total al bonurilor fiscale şi valoarea totală a încasărilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, inclusiv valoarea totală a încasărilor din activităţi exceptate de la obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale

Atenție!! Nu vor fi incluse bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi.

Informații suplimentare care vor fi cuprinse în declarație

 • seria şi numărul facturilor stornate, anulate, emise prin autofacturare,  emise de persoana impozabilă în calitate de beneficiar, în numele furnizorilor
 • pentru persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA – valoarea totală a TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare
 • pentru persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare – valoarea totală a TVA colectată aferentă facturilor încasate/ TVA deductibilă aferentă facturilor achitate în perioada de raportare
 • valoarea totală a TVA colectată aferentă marjei de profit din perioada de raportare
 • pentru persoana care întocmește declarația obligatoriu se trec CUI si calitatea acesteia, în cazul în care declarația este întocmită de o persoană juridică, sau CNP și funcția, în cazul  în care declarația este întocmită de o persoană fizică.

Important! Datele înscrise în declaraţie referitoare la tranzacţiile derulate cu fiecare persoană impozabilă  înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de ANAF doar dacă  persoana impozabilă care depune declaraţia și-a dat acordul în acest sens..

Atenție!! Pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, efectuate către persoane fizice, vor fi cuprinse în lista de detaliu numai facturile emise cu valoare individuală mai mare de 10.000 lei. Pentru restul livrărilor către persoane fizice se va completa doar numărul total al facturilor emise, valoarea totală a bazei impozabile şi TVA aferentă acestora.

Începând cu data de 1.01.2017 vor fi cuprinse în lista de detaliu toate facturile emise către persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

Pentru tranzacțiile cu persoane fizice

 • declarația va cuprinde informații privind CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică
 • completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte; în lipsa acestuia se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice.
 • la adresă se vor completa informaţiile în următoarea ordine: datele din actul de identitate al persoanei fizice sau, în lipsa acestuia, o altă adresă comunicată de beneficiar. Informaţiile vor cuprinde în mod obligatoriu, următoarele: ţară, localitate, judeţ/sector, strada, nr., bloc, apartament, alte detalii adresă.
 • pentru achiziţiile efectuate pe bază de borderouri de achiziţie/file de carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol, se vor declara numele, prenumele şi adresa persoanei fizice.

Recomand ca pentru tranzacțiile cu persoane fizice să existe la dosar o copie a actului de identitate pentru a evita eventuale erori la trasmitere declarație.

Având în vedere multitudinea de modificări cuprinse în noul format al formularului 394, conform noutăților legislative, să sperăm că departamentul contabilitate va trece cu bine de această mare provocare.

Comentariile sunt închise pentru Noul formular 394 valabil de la 1 iulie 2016

Comments are closed.


Arhiva