Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Asociatii profesionale

ONG-urile nu au nici un drept de control asupra agenţilor economici

Autor: Marcela Popovici
mai12

cc+oleseaMarius Dunca, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a precizat că ONG-urile nu au niciun drept de control asupra agenţilor economici, deși tot mai multe astfel de organizații fac acest lucru, abuzând de diverse legitimații.

„Am înțeles că sunt foarte multe ONG-uri care vă controlează. Ele nu au niciun drept de control. ANPC controlează tot ce ține de etichetare. Am specificat într-un articol de lege că ONG-urile nu au drept de control asupra agenților economici și, de aceea, nu vreau să aud că vin tot felul de ONG-uri cu diferite legitimații.”, a afirmat Dunca.

Totodată, preşedintele ANPC a menţionat că atribuțiile Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sunt „informarea corectă, completă și precisă a consumatorului”, iar eticheta constituie trasabilitate și interfața dintre operatorul economic și consumator.

„ANPC vă stă la dispoziție dacă sunt probleme să le clarificăm și să venim cu soluții optime de rezolvare și nu uitați că, în primul rând, suntem consumatori și pe urmă operatori economici și administratori”, a subliniat președintele ANPC.

O analiză realizată de ANPC a arătat că produsele românești încep să fie din ce în ce mai credibile, fiind tot mai puține reclamații în ultimul an.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a primit aproximativ 200 de sesizări și reclamații de la consumatori cu privire la majorarea prețurilor la alimente sau referitoare la practici comerciale incorecte.

Categorii: Asociatii profesionale | Comentariile sunt închise pentru ONG-urile nu au nici un drept de control asupra agenţilor economici

Afacerile de familie de succes rămân antreprenoriale şi dedicate inovării

Autor: Parascovia Chebeş
mai8

familia

Afacerile de familie care înregistrează cel mai mare succes sunt acelea care pot integra elementele practice cu inovaţia, strategia şi spiritul comercial, precum şi cu grija faţă de valorile familiei.

Un număr important din afacerile active în România sunt afaceri de familie, care acum se află în procesul de succesiune la generaţia a doua. Acest proces implică o serie de provocări cum ar fi disponibilitatea fondatorilor de a realiza succesiunea, în ce măsură aceştia au succesori, cum sunt aleşi aceştia şi cum sunt formaţi pentru a prelua afacerea. Pentru ca această tranziţie la o nouă generaţie să se realizeze cu succes, este nevoie de un plan de succesiune pe un orizont de timp foarte lung, chiar de zeci de ani, care să fie executat în mod consecvent. Optimizarea dintr-o perspectivă juridică şi fiscală a tranziţiei trebuie avută şi ea în vedere, ca şi comunicarea succesorului. Aceasta din urmă este critică pentru menţinerea încrederii în business a părţilor interesate, de la angajaţi până la clienţi, furnizori şi bănci„, a declarat Bogdan Ion.

Raportul furnizează informaţii despre cheia succesului afacerilor de familie, concentrându-se asupra a şapte factori: 

  • succesiunea, 
  • femeile lideri, 
  • guvernanţa corporativă, 
  • comunicarea şi rezolvarea conflictelor, 
  • brandingul, 
  • responsabilitatea socială corporativă, 
  • filantropia şi sustenabilitatea, 
  • securitatea informatică.
Categorii: Asociatii profesionale, Economie | Comentariile sunt închise pentru Afacerile de familie de succes rămân antreprenoriale şi dedicate inovării

Drepturi băneşti pentru personalul participant la activităţile organizate de BESA

Autor: Nina Croitoru
mai6

4

În vederea facilitării, coordonării şi consolidării cooperării practice în materie de azil între statele membre, în diferitele sale aspecte, prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 132 din 29 mai 2010, a fost înființat Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare BESA).

Mandatul BESA se axează pe trei sarcini majore, şi anume: contribuie la punerea în aplicare a SECA, sprijină cooperarea practică între statele membre în materie de azil şi acordă sprijin statelor membre care sunt supuse unei presiuni deosebite în ceea ce priveşte sistemele proprii de azil şi de primire. Mai mult »

Categorii: Asociatii profesionale, International, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Drepturi băneşti pentru personalul participant la activităţile organizate de BESA

ARACO solicită suspendarea controalelor ANAF

Autor: Parascovia Chebeş
aprilie20

araco

Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO) a transmis solicitare către Ministrul Finanţelor Publice (MFP) prin care solicită suspendarea controalelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) care vizează societăţile de construcţii care au activităţi în străinătate. Solicitarea a venit în urma semnalelor transmise de către membrii ARACO, preşedintelui Asociaţiei, Laurenţiu Plosceanu, după ce în diurnelor acordate personalului detaşat în străinătate de către firmele de construcţii au fost asimilate drept venituri salariale.

În scopul clarificării modului de interpretare a prevederilor din Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală coroborate cu cele din Codul Muncii, în condiţiile în care diurnele au fost acordate conform legislaţiei, ARACO a solicitat Ministerului, organizarea unei întâlniri de lucru a factorilor decidenţi din MFP şi ANAF cu reprezentanţi ai ARACO.

Dacă sunt întrunite condiţiile art. 43-46 din Codul Muncii referitoare la delegare şi detaşare, veniturile obţinute cu titlu de indemnizaţie de delegare/detaşare nu pot fi considerate drept venituri salariale impozabile decât în măsura în care depăşesc de 2,5 ori nivelul stabilit de Guvern pentru personalul din instituţiile publice. Dacă sunt întrunite condiţiile art. 43-46 din Codul Muncii referitoare la delegare şi detaşare, veniturile obţinute cu titlu de indemnizaţie de delegare/detaşare nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii decât în măsura în care depăşesc de 2,5 ori nivelul stabilit de Guvern pentru personalul din instituţiile publice”, se arată în adresa ARACO, transmisă MFP.

Categorii: Asociatii profesionale, Cifre din economie, Imobiliare | Comentariile sunt închise pentru ARACO solicită suspendarea controalelor ANAF

Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă suferă unele modificări

Autor: Tatiana Tanase
martie30

bani
Art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a fost completat prin Legea nr. 57/2015 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 202/2015.

Astfel actul normativ prevede că orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

De asemenea, legea completează OG nr. 99/2000 cu prevederi referitoare la modul de expunere a produselor comercializate cu preț redus, înainte cu 3 zile de expirarea termenului de valabilitate, produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea acestor prevederi este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.

Categorii: Asociatii profesionale | Comentariile sunt închise pentru Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă suferă unele modificări

Fonduri europene pentru promovarea vinurilor

Autor: Marcela Popovici
martie30

descărcare (1)Conform unui proiect publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), instituţiile publice vor putea avea acces la fondurile europene alocate pentru măsurile de promovare din programul naţional de sprijinire a sectorului vitivinicol 2014-2018, dacă se vor asocia cu una sau mai multe organizaţii profesionale din sector.

Proiectul aduce completări Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 – 2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 537/2014.

Prin urmare, se introduc două alineate noi, alineatele 11 şi 12, cu următorul cuprins: „Pentru măsura prevăzută la articolul 2, lit. b) beneficiarii sunt producătorii din sectorul vitivinicol – persoane juridice, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol şi/sau organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol şi/sau entităţi/instituţii publice”, respectiv „în cazul entităţilor/instituţiilor publice, accesarea măsurii se poate face numai în asociere cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale menţionate la alineatul 11”.

România beneficiază de o alocare financiară în sumă de 47,7 milioane euro anual, în perioada 2014 – 2018 pentru măsurile de sprijin notificate în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, respectiv pentru restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole, promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniune care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, dar şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea ameliorării competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie.

Accesul României la programul Uniunii Europene de reconversie-replantare a viţei de vie a dus la replantarea unei suprafeţe de aproape 20.000 de hectare, sumele atrase fiind de peste 220 milioane de euro în ultimii 5 ani.
Sectorul vitivinicol din România deţine o piaţă de aproximativ 450 milioane euro.

Categorii: Agricultura si silvicultura, Asociatii profesionale, Fonduri europene, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Fonduri europene pentru promovarea vinurilor

Guvernul înfiinţează o Unitate pentru accesarea de fonduri UE

Autor: Nina Croitoru
martie26

1300196612_6f469eb9236047a_52625600

Potrivit deciziei luate de Guvern în şedinţa din 25 martie, va fi înfiinţată Unitatea de Management de Proiect la nivelul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, care va accesa fonduri ale Uniunii Europene. Decizia este justificată prin faptul că schema de personal a administraţiei a fost majorată cu 38 de posturi, de la 133 la 171 angajaţi.

România va folosi instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) cu prioritate în cadrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în baza Acordului de Parteneriat 2014-2020, adoptat de către Comisia Europeană. Totodată, strategia va fi implementată printr-un plan de acţiune elaborat cu expertiza Băncii Mondiale.

Categorii: Asociatii profesionale, Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Guvernul înfiinţează o Unitate pentru accesarea de fonduri UE

Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

Autor: Marcela Popovici
martie16

business-600x337Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2015 cu privire la aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 172/2015.

Conform hotărârii, Programul de pregătire profesională continuă pe anul 2015 se va desfăşura sub două forme:
– curs în sistem e-learning;
– seminar în sălile de curs (aspecte practice).

Pentru acest an, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se organizează numai sub formă de cursuri, conform temelor cuprinse în anexa la program, iar Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire.

Organizarea acţiunilor în cadrul Programului se realizează în 7 centre zonale: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

Totodată, Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 prevede pentru consultanţii fiscali activi şi pentru consultanţii fiscali asistenţi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi, un număr de 15 ore de pregătire profesională.

Categorii: Asociatii profesionale | Comentariile sunt închise pentru Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

Standarde în managementul calităţii şi al managementului de proiect

Autor: Tatiana Tanase
noiembrie25

descărcare

Servicii de informare şi asistenţă personalizată în domeniul identificării şi procurării standardelor româneşti şi internaţionale în vigoare, mergând de la cele cu aplicabilitate generală şi până la cele de nişă, sunt oferite de Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi pentru a satisface nevoia companiilor şi organizaţiilor ieşene de implementare şi aliniere la nivelul standardelor de calitate internaţionale, în cadrul Centrului Zonal de Informare în Standardizare.

Astfel la la Centrul Zonal ASRO din Cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi sunt disponibile standardul ISO 10008:2014, Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru tranzacţii comerciale electronice de tipul de la afacere la consumator.

Acest standard internaţional este compatibil cu ISO 9001 şi ISO 9004 şi vine în sprijinul obiectivelor celor două standarde pentru aplicarea eficace şi eficientă a sistemului B2C ECT. Un sistem B2C ECT implementat conform prezentului standard internaţional (ISO 10008) poate fi un element al unui sistem de management al calităţii. O altă noutate demnă de semnalat se referă la disponibilitatea standardului ISO 21500:2014, Linii directoare pentru managementul de proiect. Mai mult »

Categorii: Asociatii profesionale | Comentariile sunt închise pentru Standarde în managementul calităţii şi al managementului de proiect

AMR nu mai vrea ca Guvernul şi Parlamentul să ia din fondurile care se virează direct către bugetele locale

Autor: Nina Croitoru
noiembrie25

ONG-fonduri

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) solicită Guvernului şi Parlamentului României ca prin hotărârile de guvern sau prin legislaţie să nu mai ia din fondurile care se virează direct către bugetele locale, susținând că acest lucru afectează funcţionarea proiectelor administraţiei locale.

Potrivit primarului municipiului Oradea şi preşedinte executiv al AMR, Ilie Bolojan, autorităţile locale se bazează pe anumite venituri atunci când previzionează bugetele – fonduri necesare pentru ca autorităţile locale să-şi poată duce planurile la îndeplinire.

„Eventualele dezechilibre din bugetul naţional respingem să fie rezolvate pe spatele autorităţilor locale, pentru că avem, fiecare dintre localităţi, servicii publice de onorat şi avem nevoie de resursele noastre pe care le colectăm de la cetăţenii şi companiile din teritoriul pe care îl administrăm, în aşa fel încât să le putem onora”, a spus Bolojan.

Categorii: Asociatii profesionale | Comentariile sunt închise pentru AMR nu mai vrea ca Guvernul şi Parlamentul să ia din fondurile care se virează direct către bugetele locale
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva