Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Formulare. Declaratii

26 iunie este termen limită pentru depunerea mai multor formulare!

Autor: Diana Jitaru
iunie22

ANAF reaminteşte că întrucât, 25 iunie este zi nelucrătoare, până luni, 26 iunie, trebuie depuse, după caz, la unităţile fiscale, următoarele:

– Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097.
– Declaraţia privind obligaţiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 100.;
– Declaraţia privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 112.
– Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinatate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 224. Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru 26 iunie este termen limită pentru depunerea mai multor formulare!

Contribuabilii care doresc să îşi modifice anul fiscal pot completa o noua variantă a formularului 014

Autor: Diana Jitaru
iunie21

ANAF informează contribuabilii care doresc să îşi modifice anul fiscal că pot completa o nouă variantă a formularului (014), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401/29.05.2017 prin O.P.A.N.A.F. nr. 1546/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”.

Acest formular se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal şi de depune la organul fiscal competent, după cum urmează:
– în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
– în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
– până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi închis anului fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat redevine an fiscal calendaristic.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Contribuabilii care doresc să îşi modifice anul fiscal pot completa o noua variantă a formularului 014

Obligaţia depunerii Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Autor: Diana Jitaru
iunie15

Persoana fizică sosită în România care are o şedere în statul român o perioada sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, are obligaţia completării formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

În ceea ce priveşte termenul de depunere acesta este de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Obligaţia depunerii Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Noutăţile Declaraţiei 010!

Autor: Diana Jitaru
mai26

În materia declaraţiilor recent ANAF a modificat mai multe formulare, iar unul dintre lee este declaratia 010.

Reamintim ca în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridica) constă în introducerea unor informaţii referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabililor pe baza de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii. Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Noutăţile Declaraţiei 010!

Declaraţia 091 a suferit unele completări!

Autor: Diana Jitaru
mai25

Declaraţia de înregistrare în scopuri de tva/ declaraţia de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, precum şi pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri a suferit recent unele modificări.

Noutatea legislativă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 342/10 mai 2017, este vorba despre Ordinul nr. 1381/2017, prin care se completează formularul (091) utilizat pentru înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, cu rubrici destinate persoanelor care aplică regimul special pentru agricultori şi care efectuează livrări intracomunitare de bunuri agricole. Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Declaraţia 091 a suferit unele completări!

Proiect de ordin pentru aprobarea formularului 255!

Autor: Diana Jitaru
mai24

Printr-un proiect de ordin se propune aprobarea modelului si continutului formularului 255 “Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”, utilizat de organul fiscal central competent pentru stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, în limita unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii.

Pe baza documentelor prezentate de contribuabili (formular 230, contractul privind acordarea bursei private, documente care atestă plata bursei) şi a datelor din evidenta fiscală, organul fiscal determină cheltuielile admise cu bursele private, în limita sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi/sau pensii, prin emiterea Deciziei privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private.

Faţă de formularul utilizat în prezent, prin proiectul de act normativ, se propune actualizarea temeiului de drept şi a termenului de depunere a contestaţiei, precum şi introducerea în continutul deciziei a informaţiilor privind modalitatea de plata a diferenţelor rezultate ca urmare a modificării acesteia.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Proiect de ordin pentru aprobarea formularului 255!

Atenţie! Data de 25 mai este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 şi 200

Autor: Diana Jitaru
mai17

Data de 25 mai 2017 este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” si 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, din silvicultura şi piscicultura, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, caştigul/pierderea din orice alte operaţiuni de acest gen. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Atenţie! Data de 25 mai este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 şi 200

Obligaţiile fiscale care trebuie îndeplinite în zilele de 7 şi 10 aprilie

Autor: Diana Jitaru
aprilie6

O serie de obligații fiscale trebuie îndeplinite în zilele de 7 și 10 aprilie, potrivit calendarului publicat de Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF).

Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (Formularul 092) are ca termen vineri, 7 aprilie.

Obligaţia revine contribuabililor înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Mai mult »

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Obligaţiile fiscale care trebuie îndeplinite în zilele de 7 şi 10 aprilie

Obligaţiile fiscale ale lunii aprilie

Autor: Diana Jitaru
aprilie4

De vineri, 7 aprilie, sunt programate termenele fiscale ale lunii curente pentru depunerea de declarații fiscale, respectiv efectuarea de plăți de către contribuabili. Calendarul fiscal al lunii aprilie publicat de Agenția Națională de Administrare fiscală include cele mai multe termene vineri, 7 aprilie, marți 18 aprilie și marți 25 aprilie.

TERMENE

7 aprilie – Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092 Mai mult »

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Obligaţiile fiscale ale lunii aprilie

Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili!

Autor: Diana Jitaru
martie30

Formularul 010 şi anume Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică trebuie depusă până mâine de anumiţi contribuabili.

Acest formular a fost recent modificat prin Ordinul nr. 511/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 110/2017.

Cine depune acest formular?

Acesta trebuie depus de către persoanele juridice care au îndeplinit la 31 decembrie 2016 condițiile prevăzute la art. art. 47 din Codul fiscal, respectiv au realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Astfel, obligația depunerii formularului de mențiuni 010, pentru modificarea vectorului fiscal, revine firmelor ce au fost plătitoare de impozit pe profit la final de 2016 și care își modifică sistemul de impozitare din 2017, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.  Mai mult »

Categorii: Articole, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Declaraţia 010 trebuie depusă până mâine de către anumiţi contribuabili!
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva