Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Formularul 311 poate fi depus şi online

Autor: Diana Jitaru
ianuarie18

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală adaptează instrucţiunile de completare pentru „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” (formular 311), întrucât modul de depunere a fost modificat.

În plus, prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, au fost introduse reguli speciale privind aplicarea regulilor privind TVA de către persoanele impozabile care nu au colectat TVA pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus formularul de declaraţie 311 (pct. 51 alin.(2) lit.c) şi d) din Titlul I al Normelor metodologice)

Comentariile sunt închise pentru Formularul 311 poate fi depus şi online

Comments are closed.


Arhiva