Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

ANAF: clarificări privind redirectionarea a până la 2% din impozitul pe venit

Autor: Diana Jitaru
mai21

Procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii” se va face in termen de 15 zile de la primirea acestora. Dupa procesarea formularelor 230 se emite si transmite contribuabililor a caror cerere a fost depusa in format hartie, pe baza de borderou, o notificare.

In cazul in care contribuabilul nu a optat pentru redirectionarea reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii in contul entitatii beneficiare mentionate, acesta va fi rugat sa comunice in termen de 30 de zile de la primirea notificarii despre acest lucru.

ANAF va autoriza transferul catre entitatea nonprofit dupa 30 de zile de la data comunicarii notificarii.

Virarea sumelor reprezentand pana la 2% se realizeaza in maxim 90 de zile de la data depunerii cererii. In situatia in care, dupa virarea sumelor in contul beneficiarilor, se constata ca suma a fost virata necuvenit se vor efectua demersurile necesare in vederea recuperarii sumelor prin emiterea unei decizii in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

Reamintim contribuabililor ca formularul 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pan a la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii” se completeaza de catre contribuabili, sau de catre imputerniciti acestora si se depune, pan a la data de 25 mai 2018, inclusiv, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal, sau prin posta.

Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii, respectiv prin serviciul “Spatiul Privat Virtual” sau in baza unui certificat digital calificat.

Comentariile sunt închise pentru ANAF: clarificări privind redirectionarea a până la 2% din impozitul pe venit

Comments are closed.


Arhiva