Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Comunicarea actelor administrative prin mijloace la distanţă

Autor: Diana Jitaru
decembrie28

Persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta actele administrative fiscale emise in forma electronica de catre organul fiscal central, prin accesarea serviciului „Spatiul privat virtual” – SPV.

In cazul persoanelor juridice sau entitatilor fara personalitate juridica prin Serviciul „Spatiul privat virtual” se comunica automat urmatoarele documente:

• Decizii de impunere din oficiu;
• Acte administrative emise de organele de inspectie fiscala, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, decizie de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane juridice;
• Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii;
• Acte de executare cum ar fi: somatie, titlu executoriu, adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, adresa de instiintare privind infiintarea popririi, decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti etc.
• Alte acte emise de organele fiscale in executarea legii, cum ar fi: invitatie, notificare, instiintare etc.

Categorii: Contabilitate
Comentariile sunt închise pentru Comunicarea actelor administrative prin mijloace la distanţă

Comments are closed.


Arhiva