Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Declarații fiscale cu termen limită de depunere 25 septembrie 2016

Autor: Conta Conect
septembrie19

contabilitateLa unitățile teritoriale Ministerului Finanţelor Publice, contribuabilii trebuie să depună, până la 25 septembrie, următoarele plăţi şi declarații fiscale:
– Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100: – lunar:Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; – alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 – OPANAF 1950/2012;
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă Formular 112 – Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente. Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor – Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2), OMFP 1045/2012;
Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 – Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România – Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015;
Decontul de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular), Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 588/2016;
Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 – Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune. – Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;
Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e) și g) din Legea nr.227/2015 – OPANAF 793/2016;
Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA – OPANAF 795/2016;
Declarația recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 – Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 591/2016;
Plata impozitului pe construcții, rata a doua. – a) persoanele juridice române, cu excepția instituțiilor publice, institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiilor, fundațiilor și a celorlalte persoanelor juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare și funcționare; b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene. – Legea 227/2015 art.499, OPANAF 1950/2012;
Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 – Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei; Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare. – OPANAF 3884/2013
Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă – de către Plătitorii următoarelor venituri: – din drepturi de proprietate intelectuală; – din premii și jocuri de noroc; – obținute de nerezidenți; – din alte surse; în baza Legii 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) și (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6);
Plățile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III 2016 – Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor (cu excepția veriturilor din arendare), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură – Legea 227/2015 art.121 alin.(4);
Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III – Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit. – Legea 227/2015 art.151 aln.(2);
Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor – Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine – OUG 77/2009 art.14 alin.(2) lit.b) pct.(i),B;

Comentariile sunt închise pentru Declarații fiscale cu termen limită de depunere 25 septembrie 2016

Comments are closed.


Arhiva