Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ghid util contribuabililor persoane fizice

Autor: Tatiana Tanase
noiembrie17

lcGhidul util contribuabililor persoane fizice în relația cu instituția, a fost publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Ghidul include lista celor mai importante acte justificative care le sunt necesare persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate (comercianți), persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, pentru a obține diverse categorii de documente eliberate de ANAF.

Completarea cererilor, formularelor și a declarațiilor fiscale se face înscriind „corect, complet și cu bună-credință informațiile corespunzătoare situației sale fiscale”, şi care vor fi semnate de către contribuabil sau de către împuternicit și trebuie să fie însoțite de documentația prevăzută de lege.

Pentru a obţine adeverința de venit, care atestă veniturile realizate de o persoană într-un an fiscal, contribuabilul trebuie să depună formularul – cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, şi este valabil 90 de zile de la data emiterii de către Fisc.

Obţinerea Certificatului de cazier fiscal necesită depunerea la organul fiscal care le administrează o cerere de solicitare a cazierului fiscal (formularul 502), însoţită de o copie a actului de identitate a titularului sau împuternicitului, după caz, şi o procura autentică/împuternicirea avocațială (în cazul în care solicitarea se face prin împuternicit sau avocat).

Comentariile sunt închise pentru Ghid util contribuabililor persoane fizice

Comments are closed.


Arhiva