Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ghidul de finanţare a programului destinat persoanelor fizice care îşi înlocuiesc sistemele clasice de încălzire

Autor: Marcela Popovici
septembrie29
Panou solarPotrivit Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) nr. 1817/2016 publicat în Monitorul Oficial şi prin care se reglementează programul „Casa Verde”, persoanele fizice care aleg să-şi schimbe sistemul de încălzire al locuinţei, în aşa fel încât să utilizeze energie regenerabilă, vor putea solicita un ajutor de stat de până la 8.000 de lei.
Astfel, este considerat eligibil solicitantul care:
– este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se cere finanţare;
– imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări conform unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
– nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare;
– în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
Sunt considerate cheltuieli eligibile cele realizate pentru achiziţia de sisteme de încălzire care folosesc energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire; cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului; taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Categorii: Energie
Comentariile sunt închise pentru Ghidul de finanţare a programului destinat persoanelor fizice care îşi înlocuiesc sistemele clasice de încălzire

Comments are closed.


Arhiva