Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Atenție la calculul impozitului pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite din ianuarie 2016

Autor: Daniela Griza
ianuarie15

Noul Cod fiscal aplicabil de la data de 1 ianuraie 2016 a stabilit o nouă metodă de calcul pentru impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. Diferențete constau în modul de stabilire a bazei de calcul pentru impozitul de 10%, respectiv 16%.

Inainte de a calcula impozitul pe venit trebuie să avem în vedere faptul că s-a modificat cota de cheltuieli deductibile care se aplică la venitul brut pentru calculul contribuțiilor sociale. Practic s-a revenit la cota folosită până la data de 01 iulie 2010.

Pornind de la prevederile legale din Codul fiscal vechi comparativ cu prevederile din Codul fiscal nou am prezentat și un exemplu de calcul a impozitului pe venit în cele două variante.


Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 

Legea 571/2003 privind Codul fiscal valabil până la data de 01 ianuarie 2016

Art. 50.

(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

 1. a) o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut
 2. b) contribuţiile sociale obligatorii plătite.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal valabil de la data de 01 ianuarie 2016

Art. 70.

(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate

Legea 571/2003 privind Codul fiscal valabil până la data de 01 ianuarie 2016

Art. 52.

(2) Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte după cum urmează:

 1. a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – c), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal valabil de la data de 01 ianuarie 2016

Art. 72.

(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut.

 

Opţiunea pentru stabilirea impozitului final

Legea 571/2003 privind Codul fiscal valabil până la data de 01 ianuarie 2016

Art. 521.

(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal valabil de la data de 01 ianuarie 2016

Art. 73.

(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii.
MODEL DE CALCUL pentru un venit  brut = 2.000 lei

 

Calcul impozit venit conform vechiului Cod fiscal

Cheltuieli deductibile = 2.000 * 20% = 400

Bază calcul contribuții = 2.000 – 400 = 1.600

CAS(10.50%) = 1.600 * 10.50% = 168

CASS (5.50%) = 1.600 * 5.50% = 88

 

Bază calcul impozit 10% = 2.000 – 168 – 88 = 1.744

Impozit venit 10% = 1.744 * 10% = 174

Rest plată = 2.000 – 168 – 88 -174 = 1.570 lei

 

Impozit venit 16% = 2.000 * 16% = 320 lei

Rest plată = 2.000 – 168 – 88 – 320 = 1.424 lei
Calcul impozit venit conform noului Cod fiscal

Cheltuieli deductibile = 2.000 * 40% = 800

Bază calcul contribuții = 2.000 – 800 = 1.200

CAS(10.50%) = 1.200 * 10.50% = 126

CASS (5.50%) = 1.200 * 5.50% = 66

 

Impozit venit 10% = 2.000 * 10% = 200

Rest plată = 2.000 – 126 – 66 – 200 = 1.608 lei

 

Bază calcul impozit 16% = 2.000 – 400 – 126 – 66 = 1.408

Impozit venit 16% = 1.408 * 16% = 225 lei

Rest plată = 2.000 – 126 – 66 – 225 = 1.583 lei

Important! Metoda de calcul a contribuțiilor sociale a rămas neschimbată.

 

Atenție! Pentru anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează:

 1. venituri din salarii sau asimilate salariilor
 2. venituri din pensii
 3. venituri din activităţi independente
 4. venituri din asocierea cu o persoană juridică
 5. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
 6. indemnizaţii de şomaj;
 7. indemnizaţii pentru creşterea copilului;
 8. ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.   

Începând cu 1 ianuarie 2017 se va reține contribuția la asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală indiferent de veniturile care se mai realizează.

Comentariile sunt închise pentru Atenție la calculul impozitului pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală plătite din ianuarie 2016

Comments are closed.


Arhiva