Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ce aduce nou Codul de procedură fiscală începând cu 2016 ( I )

Autor: Daniela Griza
august13

Incepând cu 1 ianuarie 2016 vor intra în vigoare prevederile noului Cod de procedură fiscală stabilite prin Legea 207 din 20 iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015.

Vom vedea treptat care sunt modificările aduse Codului de procedură fiscală. Pentru început am ales partea mai usturătoare pentru contribuabil, și anume dobânzile și penalitățile pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale.

Dobânzi și penalități de întârziere

Conform legislației, dobânzile și penalităţile de întârziere se vor calcula, ca și până acum de altfel, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Nivelul dobânzii va fi începând cu data de 01 ianuarie 2016 de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, comparativ cu 0,03% conform actualului Cod de procedură fiscală, iar nivelul penalității de întârziere va fi de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, comparativ cu 0,02% conform actualului Cod de procedură fiscală.

Incepând cu data de 1 ianuarie 2016 penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.

Important de știut este faptul că pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă de 0,02% din ziua următoare expirării termenului până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Atenție! Acordarea dobânzilor se face doar la cererea contribuabilului/plătitorului.

Ce aduce nou Codul de procedură fiscală în 2016

2016 ne aduce în “dar” o nouă penalitate și anume pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv și nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei fiscale principale la care se aplică, cu excepția situațiilor de evaziune fiscală.

Penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:

a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut pentru diferențele de obligații fiscale stabilite prin decizie;

b) sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată.

Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

Atenție! Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.

Procedura pentru aplicarea acestor penalități pentru nedeclarare va fi stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

Ceea ce este important este faptul că penalitatea de nedeclarare  este aplicabilă creanţelor fiscale născute după data de 1 ianuarie 2016.

Majorări de întârziere în cazul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor locale   

Nivelul majorării de întârziere va fi de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, comparativ cu 2% cât este în prezent. Același procent se aplică și pentru sumele de restituit de la bugetul local.

In concluzie, din 2016 scad dobânzile și penalitățile de întărziere, dar vom fi penalizați suplimentar dacă nu declarăm sau declarăm incorect obligațiile fiscale.

Categorii: Articole, Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Ce aduce nou Codul de procedură fiscală începând cu 2016 ( I )

Comments are closed.


Arhiva