Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Contribuţii de asigurări sociale achitate de persoanele care realizează venituri din profesii libere

Autor: Conta Conect
ianuarie24

taxe-600x424Potrivit noutăţilor contabile, persoanele care realizează venituri din profesii libere au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

În Legea nr. 571/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, este prevăzută baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, care este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Contribuabilii sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale.

Comentariile sunt închise pentru Contribuţii de asigurări sociale achitate de persoanele care realizează venituri din profesii libere

Comments are closed.


Arhiva