Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

15 ianuarie 2014 – termenul de depunere a Declaraţiei 220

Autor: Marcela Popovici
ianuarie8

Fiscul-iti-poate-stabili-din-oficiu-impozitele-taxele-si-contributiile-pe-care-le-ai-de-plata-320x20015 ianuarie 2014 reprezintă data-limită în care suntem obligaţi să depunem la FISC Declaraţia 220, cu privire la venitul estimat/ norma de venit (formular 220).

Obligaţia menţionată le revine persoanelor fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere la finele anului de fiscalitate.

Totodată, aceasta este reglementată de prevederile art. 61 alin. (2) din Codul Fiscal şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.333/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 868/2007.

Astfel, declaraţia 220 va fi completată şi depusă de către persoanelor fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură din Romania, în mod individual sau într-o formă de asociere.

Veniturile în bani şi/sau în natură provin din:
a. activităţi independente;
b. cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
c. activităţi agricole impuse în sistem real;
d. silvicultură şi piscicultură.

În scopul declarării veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, în vederea exercitării opţiunii pentru modificarea modului de determinare a venitului net, formularul mai este utilizat pentru recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

Comentariile sunt închise pentru 15 ianuarie 2014 – termenul de depunere a Declaraţiei 220

Comments are closed.


Arhiva