Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Avem noi modele de formulare privind colectarea creanţelor fiscale!

Autor: Diana Jitaru
decembrie20

anaf-1

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că au fost elaborate noile modele de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Prevederile Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) impun modificarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale şi abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale emis în baza prevederilor vechiului Cod de procedură fiscală abrogate, se anunţă într-un comunicat al ANAF.

Noile modele au în vedere formularele privind: Cerere de restituire a creanţelor fiscale/bugetare; Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget; Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor baneşti; Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terţi; Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor; Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra disponibilităţilor băneşti; Adresă de înfiinţare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii; Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorii le au de încasat de la autorităţi sau instituţii publice; Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile; Proces-verbal adiţional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile; Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor; Înştiinţare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzarea la licitaţie; Cerere de participare la licitaţia publică şi oferta de cumparare; Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate; Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor; Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor; Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti; Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită; Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înştiinţării de plată.

Comentariile sunt închise pentru Avem noi modele de formulare privind colectarea creanţelor fiscale!

Comments are closed.


Arhiva