Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Formularul 172 – declaraţie-inventar pentru redevenţele restante faţă de ADS

Autor: Elena Timofte
ianuarie15

Întrucât  prin OUG nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului, redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă au fost preluate în administrare de către ANAF, Ordinul ANAF nr. 8/2013 aprobă modelul şi conţinutul formularului 172 „Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate“, care se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare fiind prezentate în anexa nr. 3.
Formularul 172 se completează şi se depune de către plătitorii de redevenţă ( beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului – ADS), după ce acesta a fost avizat de Agenţia Domeniilor Statului. În situaţia în care formularul depus de contribuabili, nu conţine viza ADS, acesta nu va fi luat în considerare de organul fiscal competent. În declaraţia inventar, plătitorii de redevenţe vor înscrie sumele reprezentând redevenţe restante, inclusiv obligaţiile accesorii aferente acestora aflate în sold la 15 noiembrie 2012 şi neachitate până la data depunerii formularului 172, cu excepţia celor cuprinse în titlurile executorii emise de ADS şi neachitate până la data intrării în vigoare a OUG nr. 64/2012.
Stabilind că formularul se utilizează pentru declararea redevenţelor restante rezultate aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar, Ordinul 8/2013 prevede că Declaraţia-inventar constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului limită de depunere a formularului, respectiv 25 februarie 2013.
Noul formular se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF, sau poate fi distribuit, la cerere, de către unităţile fiscale, se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii, semnat şi ştampilat conform legii, însoţit fiind de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).
    Declaraţia-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate se depune până la 25 februarie 2013.

Comentariile sunt închise pentru Formularul 172 – declaraţie-inventar pentru redevenţele restante faţă de ADS

Comments are closed.


Arhiva