Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

A fost publicat ghidul ANAF pentru casele de marcat cu jurnal electronic!

Autor: Diana Jitaru
iunie21

Firmele care vor fi obligate să folosească noile case de marcat cu jurnal electronic au acum la dispoziție un ghid realizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în care se arată, printre altele, pașii prin care se obține numărul unic de identificare, inclusiv pentru taxiuri.

Ghidul ANAF se adresează:

 • utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale,
 • producătorilor/importatorilor/persoanelor juridice române care achiziţionează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorilor autorizaţi;
 • unităților acreditate pentru service.

Utilizatorul sau reprezentatul/ împuternicitul acestuia solicită emiterea „Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” prin depunerea unei cereri.

Cererea se poate depune:

 • în format hârtie
 • direct la biroul (compartimentul) avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul organului fiscal competent;
 • prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data depunerii fiind dataînregistrării în evidența biroului (compartimentului) competent în soluționarea cererii;
 • în format .pdf inteligent. La data publicării acestui Ghid, facilitatea era încă în curs de implementare.
 • prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual.

Cererea depusă direct la organul fiscal competent sau transmisă prin poștă, trebuie să fie completată (preferabil tehnoredactată) înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Utilizatorii pot solicita „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” organului fiscal (Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice și Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili – pentru contribuabilii mari care instalează aparate de marcat electronice fiscale pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov) în a cărui rază teritorială urmează să fie instalate aparatele.

Biroul (compartimentul) avize şi autorizaţii (case de marcat) desfășoară activitate inclusiv la nivelul Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele arondate, altele decât cel în care se află sediul direcției generale regionale.

Recomandarea ANAF: Pentru soluționarea eficientă și rapidă, adresați cererea birourilor (compartimentelor) avize şi autorizaţii (case de marcat) de la nivelul Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele arondate, inclusiv cel în care se află sediul Direcției generale regionale.

Indiferent de formatul în care este completată și de modalitatea de transmitere, cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente, în copie certificată cu originalul:

 • factura şi documentul de plată care atestă achiziţionarea aparatului de marcat electronic
 • fiscal;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate sau după caz, contractul de leasing financiar încheiat cu clauză expresă privind asumarea obligaţiei părţilor că, la expirarea contractului de leasing, se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra aparatului;
 • procesul-verbal de sigilare a memoriei fiscale şi a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • actul de identitate a reprezentantului legal înscris în cerere, precum și a actul de identitate cu care se legitimează împuternicitul, dacă este cazul;
 • certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal.
Categorii: Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru A fost publicat ghidul ANAF pentru casele de marcat cu jurnal electronic!

Comments are closed.


Arhiva