Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Procedura privind eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată

Autor: Diana Jitaru
ianuarie5

Ordinul nr. 3225/2020 a aprobat Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

În vederea obţinerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:
– o cerere – tip;
– copie după documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;
– certificat de atestare fiscală, în original;
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că în ultimele 6 luni anterioare lunii în care solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii şi state terţe, a căror valoare cumulată este de cel puţin 50 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în stare de insolvenţă, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară.

Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant.

Categorii: Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Procedura privind eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată

Comments are closed.


Arhiva