Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( III )

Autor: Daniela Griza
ianuarie28

Imagini pentru noul cod fiscal tva si accizeLegea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015.

Aceste două acte normative au adus modificări importante la textul inițial al noului Cod Fiscal, modificări sintetizate pe titluri și capitole din cod și concretizate în cele patru părți ale prezentării. Astfel, vom regăsi doar textele de lege care au suferit modificări cu mici notări referitoare la textul inițial al actului normativ. Subtitlurile reprezintă de fapt capitole, subdiviziuni sau articole din Codul fiscal, tocmai pentru a face mai ușoară regăsirea lor în textul actului normativ.

Impozitul pe veniturile obținute din Romania de nerezidenți

Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi   

Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute:  

 • 5% pentru veniturile din dividende

Notă: Inițial a fost stabilită cota de 16%.

 • În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, după caz.
 • Impozitul nu se calculează, nu se reţine şi nu se plăteşte la bugetul de stat pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică străină beneficiară a dividendelor deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an, care se încheie la data plăţii dividendului.      

 

Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri  

 • s-au stabilit termene distincte pentru aplicarea prevederilor referitoare la impozitarea veniturilor din economii obținute din Romania de persoane fizice rezidente în state membre.

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

Cotele de taxă  

 • a fost introdusă cota redusă de 9% pentru livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.

 

Măsuri de simplificare   

 • Pentru livrarea următoarelor bunuri:

– telefoane mobile, şi anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o reţea autorizată şi care funcţionează pe anumite frecvenţe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;

– furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare şi unităţi centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;

– furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri.   

se aplică taxarea inversă numai dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai mare sau egală cu 22.500 lei.

 

Accize şi alte taxe speciale  

 

Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse accizabile în regim suspensiv de accize  

 • Competenţele, componenţa, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Comisiei și ale comisiilor teritoriale sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Notă: Inițial se stabilise ca acestea se vor stabili prin normele metodologice.

 

Regimul accizelor armonizate

 • vânzarea de bere în interiorul antrepozitului fiscal, autorizat exclusiv pentru producţia de bere, a fost adăugată ca excepție de la vânzările cu amănuntul pentru care se poate folosi antrepozitarul fiscal.

 

Următoarele condiții, proceduri sau prevederi se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F.:

 • condițiile în care se pot face modificări ale destinației, în cursul deplasării în regim suspensiv
 • condițiile în care documentul administrativ poate să nu includă datele destinatarului, în cazul deplasării intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv
 • condiţiile în care autoritatea competentă a expeditorului poate permite ca expeditorul să divizeze o deplasare de produse energetice în regim suspensiv de accize cu condiţia să nu se modifice cantitatea totală de produse accizabile
 • modalităţile de confirmare a faptului că produsele accizabile au ajuns la destinaţie şi de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de către destinatari
 • în cazul în care locul de expediţie şi cel de destinaţie se află în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se confirmă expeditorului
 • în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, dacă informează autoritatea competentă a expeditorului înainte de începerea deplasării
 • situaţiile în care sistemul informatizat este considerat indisponibil în România, precum şi normele şi procedurile care trebuie urmate în aceste situaţii
 • monitorizarea deplasărilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desfăşoară integral pe teritoriul României
 • toţi operatorii economici cu produse accizabile sunt obligaţi să accepte orice control ce permite autorităţii competente, să se asigure de corectitudinea operaţiunilor cu produse accizabile.
 • efectuarea formalităţilor vamale de import aferente benzinelor şi motorinelor se face prin birourile vamale la frontieră
 • operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili – sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă
 • operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili – sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea competentă.
 • operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun parţial prelucrat provenit din operaţiuni proprii de import, din achiziţii intracomunitare proprii sau din producţia internă proprie pot desfăşura această activitate numai în baza unei autorizaţii eliberate în acest scop de către autoritatea competentă.

Notă: Inițial era prevăzut ca toate aceste condiții și proceduri se vor stabili prin normele metodologice.

Comentariile sunt închise pentru Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( III )

Comments are closed.


Arhiva