Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Dobânzi datorate de stat pentru nerambursare la termen a TVA-ului

Autor: Daniela Griza
octombrie30

tvaDacă eşti persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal şi dacă, conform evidenţei din contabilitatea ta, înregistrezi, la finele perioadei fiscale de raportare, TVA de recuperat, poţi solicita rambursarea acestuia prin bifarea căsuţei corespunzătoare din Decontul de TVA. Potrivit noutăţilor legislative în domeniu, se poate solicita şi compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale.

Conform prevederilor din Codul de Procedură Fiscală, solicitările de rambursare se soluţionează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termen de 45 de zile de la înregistrare, termen care se poate prelungi în situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei.

O prevedere poate mai puţin cunoscută din Codul de Procedură fiscală arată că, la cerere, contribuabilii au dreptul la dobânzi, din ziua următoare expirării termenului pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Această prevedere este întărită începând de săptămâna trecută şi de hotărârea dată de Curtea Europeana de Justiţie într-un caz legat de o companie din Romania.

Dupa cum ştim, pentru rambursări de TVA, începând cu deconturile aferente lunii februarie 2010,  se aplică prevederile Ordinului 263 din 22.10.2010 publicat în Monitorul Oficial 131 din 26.02.2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu modificările şi completările ulterioare.

În funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, deconturile cu sume negative de TVA se soluţionează fie cu decizie de rambursare TVA pentru deconturile pentru care se solicită rambursarea unei sume mai mici de 10.000 lei, fie cu analiză documentară sau cu inspecţie fiscală anticipată.

Ceea ce trebuie reţinut este faptul că rambursarea se face în funcţie de Standardul individual negativ (SIN) care reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, în condiţii de activitate normală şi continuă a persoanei impozabile, ţinându-se cont şi de comportamentul fiscal al acesteia. Indicatorii în funcţie de care se calculează Standardul individual negativ sunt: capitalul propriu, gradul de îndatorare, profitabilitatea, raportul dintre media vânzărilor şi media achiziţiilor, declarţiile fiscale nedepuse şi obligaţiile fiscale restante.

Astfel, se întocmeşte fişa de calcul al SIN, iar dacă valoarea acestuia este mai mare decât 1 atunci se calculează şi Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală, care se soldează cu control fiscal în urma căruia pot rezulta şi obligaţii fiscale suplimentare. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN – ul, atunci decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic şi se generează în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

Dacă avem contabilitatea bine pusă la punct, declaraţiile depuse la organul fiscal şi obligaţiile fiscale achitate la termen, iar soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare depăşeşte suma de 5.000 lei, eventual ne mai încadrăm şi la risc fiscal mic, atunci e bine să solicitam rambursarea TVA. O amânare a acestei proceduri poate duce la inspecţie fiscală şi, cine ştie, ce surprize ne mai oferă organul de control.

Comentariile sunt închise pentru Dobânzi datorate de stat pentru nerambursare la termen a TVA-ului

Comments are closed.


Arhiva