Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ministerul Finanţelor instruieşte gratis firmele despre sistemul TVA la încasare

Autor: Conta Conect
noiembrie22

Începând cu 1 ianuarie 2013, în România va fi aplicat sistemul de plată a TVA la încasarea facturilor, şi nu la emitere, împreună cu sistemul de TVA actual. Acest sistem va viza firmele care au sediul în România şi cifra de afaceri de sub 2,25 mil. lei.
Aproximativ 250 de contabili de la firmele mici şi mijlocii interesate de apli­carea sistemului TVA la încasare vor avea posi­bilitatea să participe în 27 noiembrie şi 4 de­cembrie la şedinţele de instruire gratuită asi­gurate de specialiştii din Ministerul Finanţelor.
Acţiuni similare de instruire a contribuabililor vor avea loc în toate judeţele ţării, urmând să fie organizate de către Direcţiile finanţelor publice judeţene în municipiile reşedinţă de judeţ.
Guvernul a aprobat introducerea sistemului TVA la încasare, care presupune colectarea taxei la momentul încasării contravalorii livrărilor sau prestărilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii.
Sistemul TVA la încasare se aplică numai operaţiunilor din ţară pentru care locul livrării bunurilor sau prestării serviciilor se consideră a fi în România.
În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans înainte de data livrării/prestării – în acest caz se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura sau la data la care a fost încasat avansul.
Ministerul Finanţelor a elaborat un Ghid privind aplicarea sistemului TVA la încasarea facturilor care reuneşte toate prevederile legale din Codul Fiscal, din normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, precum şi din normele procedurale, necesare în cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului TVA la încasare. Ghidul mai cuprinde explicaţii, comentarii, exemplificări, în situaţia în care înţelegerea textelor legale este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod şi din norme.

Categorii: TVA
Comentariile sunt închise pentru Ministerul Finanţelor instruieşte gratis firmele despre sistemul TVA la încasare

Comments are closed.


Arhiva