Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Procedura plăţii sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Autor: Diana Jitaru
ianuarie11

Contribuabilii care utilizează regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie specială de TVA, prin mijloace electronice puse la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe pagina proprie de internet.

Conform Ordinului nr. 10/2022 contribuabilii care utilizează regimurile speciale au obligaţia de a achita TVA declarată inclusiv obligaţiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la termenul – limită de declarare a taxei pe valoarea adăugată.

Contribuabilii au obligaţia de a înscrie pe documentul de plată numărul unic de referinţă alocat în momentul depunerii fiecărei declaraţii speciale de TVA, format din codul de ţară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special şi perioada de declarare.

Ordinul nr. 22/2022 reglementează si procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

Categorii: Fiscalitate, TVA
Comentariile sunt închise pentru Procedura plăţii sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

Comments are closed.


Arhiva