Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Prevederi privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Autor: Conta Conect
martie19

download (1)

Potrivit Legii nr. 571/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ anumite condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: realizează venituri, altele decât cele din domeniul bancar, din domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, din domeniul jocurilor de noroc, din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale; a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro; capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale; nu se află în dizolvare cu lichidare.

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

– veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
– veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
– veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
– veniturile din subvenţii;
– veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
– veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
– veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
– veniturile din diferenţe de curs valutar;
– veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
– valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă se adaugă următoarele:

– valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
– în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Categorii: Impozit pe venit
Comentariile sunt închise pentru Prevederi privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Comments are closed.


Arhiva