Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Se va constitui un sistem informatic pentru identificarea conflictelor de interese în achiziţiile publice!

Autor: Diana Jitaru
februarie27

În cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate se va constitui un sistem informatic pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

În luna octombrie 2016 a fost promulgată Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Potrivit acestei legi, în cadrul ANI, se va constitui un sistem informatic integrat pentru prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese, ce se va denumi „Sistemul prevenţie”.

Acest sistem va opera cu baze de date colectate prin formularele de integritate din SEAP şi cu informaţiile necesare gestionate, potrivit legii, de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Un prim element de noutate este reprezentat de faptul că verificarea se va face ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Mecanismul de verificare se va exercita de către inspectorii ANI prin activităţi specifice acestora şi prin Sistemul prevenţie ce va funcţiona pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate.

Comentariile sunt închise pentru Se va constitui un sistem informatic pentru identificarea conflictelor de interese în achiziţiile publice!

Comments are closed.


Arhiva