Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Acord pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare

Autor: Liudmila Aga
februarie4

sistemul-informatic
În şedinţa din 3 februarie, Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autorităţilor Competente pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014.

Frauda fiscală şi evaziunea fiscală la nivel transfrontalier au devenit subiecte de îngrijorare majoră la nivel mondial, astfel încât Comisia Europeană, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012, a stabilit un plan de acţiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei şi evaziunii fiscale, schimbul automat de informaţii constituind un instrument important în această privinţă.

Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informaţii la nivelul Uniunii şi la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive.

Ca urmare, Ministrul Finanţelor Publice a semnat, pentru România, acest Acord care va permite schimbul de informaţii la nivelul unui standard globat convenit de OCDE.

Acordul este în concordanţă cu legislaţia din ţara noastră şi corespunde politicii promovate de România în domeniul schimbului de informaţii.

Odată intrat în vigoare, acest Acord va permite României să facă schimb de informaţii în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

România va face o listă a statelor cu care doreşte să realizeze automat acest schimb de informaţii, deoarece schimbul de informaţii se va desfăşura pe baze bilaterale între autorităţile competente. Astfel, schimbul automat de informaţii privind conturile financiare se va face pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României va fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a Acordului multilateral.

Pentru România, schimbul de se informaţii se va face începând cu luna septembrie 2017.

Schimbul va cuprinde, printre altele, informaţii pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală), informaţii referitoare la numărul contului, despre numele şi numărul de identificare (dacă există) al instituţiei financiare care face raportarea, informaţii despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custode, informaţii referitoare la suma brută a dobânzii, dividentelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

 Etichete: , ,
Comentariile sunt închise pentru Acord pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare

Comments are closed.


Arhiva