Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

A fost publicat un proiect de lege pentru aprobarea contului general de execuţie

Autor: Diana Jitaru
iulie2

Ministerul de Finante Publice a publicat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017.

Contul general anual de executie a bugetului de stat si contul anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile art.56 si art.57 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza situatiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Contul general anual de executie a bugetului de stat si contul anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate au fost intocmite in structura bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate prin Legea nr.6//2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 si au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, respectiv a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Comentariile sunt închise pentru A fost publicat un proiect de lege pentru aprobarea contului general de execuţie

Comments are closed.


Arhiva