Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Autor: Nina Croitoru
iulie8

images (2)În data de 7 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Norma reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2016 (structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a acestora atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cât și la Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.).

Proiectul supus aprobării prin prezenta notă are o structură similară cu cea a normei privind raportările contabile pentru perioada similară a anului 2015 (Norma nr. 10/2015) și cuprinde:

  • prevederi generale referitoare la modalitatea de raportare;
  • machetele formularelor (Bilanț, Cont de profit și pierdere și Date informative – pentru asigurători, reasigurători și brokerii de asigurare; suplimentar, asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc și depun și formularele privind Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii, respectiv Situaţia veniturilor şi cheltuielilor);
  • corelațiile intra și inter-formularele de raportare;
  • termenul limită de depunere a raportărilor contabile la 30 iunie 2016, la A.S.F. și la M.F.P., care se propune a fi 16 august 2016, pentru asigurarea concordanței atât cu normele specifice domeniului asigurărilor, cât și cu ordinul M.F.P.;
  • actualizarea informațiilor financiare din cuprinsul formularelor („Date informative”).

Comparativ cu norma privind raportările contabile pentru perioada similară a anului 2015, în proiect au fost aduse următoarele modificări principale:

  • prezentarea formularelor de Bilanț și Cont de profit și pierdere în concordanță cu noile reglementări contabile specifice domeniului asigurărilor respectiv Norma 36/2015 și Norma 41/2015 care se aplică de la 1 ianuarie 2016 urmare a transpunerii Directivei 2013/34/UE privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE;
  • actualizarea informațiilor din cuprinsul formularelor „Date informative”, asigurându-se atât concordanța cu reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor, cât și cu necesitățile de informare ale M.F.P. prevăzute în ordinul ministerului, pe de o parte, și necesitățile de informare în scop de supraveghere ale A.S.F., pe de altă parte;
Comentariile sunt închise pentru Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Comments are closed.


Arhiva