Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Proiect: Aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului pe anul 2014

Autor: Marcela Popovici
iunie26

ccMinisterul Finanțelor Publice a supus spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014.

În baza prevederilor art. 39 alin.(2) din Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat bilanţul general al Trezoreriei Statului şi contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014 care se prezintă pentru aprobare Guvernului României.

Potrivit actului normativ, se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2014, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 37.565.878.545 lei.

Totodată, se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014, care cuprinde la venituri suma de 1.054.372.446 lei şi la cheltuieli suma de 831.108.696 lei şi un excedent curent în sumă de 223.263.750 lei.

Comentariile sunt închise pentru Proiect: Aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului pe anul 2014

Comments are closed.


Arhiva