Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Proiect privind aprobarea modelului și conținutului formularului 401

Autor: Cristina Morozan
decembrie15

lc

Ministerul Finanţelor Publice a publicat spre dezbatere publică proiectul de ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 „Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”.

Organul fiscal local are obligația depunerii declarației privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Prin art. 60 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat obligativitatea rezidenţilor din alte state membre ale Uniunii Europene, de a furniza informaţii referitoare la bunurile imobile deţinute în România, în scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii cu autorităţile competente din Statele Membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativa în domeniul fiscal transpusă în Codul de procedură fiscală la Titlul X, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

De asemenea, potrivit art. 60 alin. (4) din acelaşi act normativ, organul fiscal local, are obligaţia transmiterii organului fiscal central competent, a declaraţiilor care să cuprindă informațiile cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de către persoanele rezidente ale altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unități administrativ-teritoriale.

Comentariile sunt închise pentru Proiect privind aprobarea modelului și conținutului formularului 401

Comments are closed.


Arhiva