Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Suspendarea contractului individual de muncă ca urmare a decretării stării de urgenţă a fost introdusă în Codul muncii!

Autor: Diana Jitaru
decembrie30

Printre cazurile de suspendare a contractului individual de muncă a fost introdus, potrivit noutăţilor legislative, un nou caz.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României.

În acest sens în Monitorul Oficial nr. 1293/2020 a fost publicată Legea nr. 298/2020 pentru completarea Codului muncii.

Se introduce un nou articol care prevede că în cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă salariaţii afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă.

Angajatorul poate suplimenta această indemnizaţie.

Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţie.

Însă în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Plata sumei se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.

Comentariile sunt închise pentru Suspendarea contractului individual de muncă ca urmare a decretării stării de urgenţă a fost introdusă în Codul muncii!

Comments are closed.


Arhiva