Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Se apropie termenul limită pentru depunerea mai multor declaraţii!

Autor: Diana Jitaru
noiembrie23

Luni, 26 noiembrie, este termenul de depunere a 9 declaratii fiscale, dupa cum reiese din calendarul fiscal ANAF al lunii noiembrie. Aflati din randurile urmatoare despre ce formulare este vorba si ce categorie de contribuabili este vizata pentru fiecare caz in parte.

Este vorba despre: Mai mult »

Categorii: Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Se apropie termenul limită pentru depunerea mai multor declaraţii!

ANAF rambursează TVA în valoare de 850 milioane de lei

Autor: Liudmila Aga
octombrie14

ANAF-fabricadecarne.ro-poza-noua_2-326x222
În luna octombrie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează TVA în valoare de 849,15 milioane lei.
În selecţia lunii octombrie au fost cuprinse toate deconturile de TVA, soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 9 septembrie, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import soluţionate până la 26 septembrie.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

  1. deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 733,86 mil. lei, din care se compensează suma de 45,09 mil. lei şi se restituie suma de 688,77 mil. lei;
  2. deconturi cu compensare integrală în valoare de 57,40 mil. lei;
  3. deconturi cu compensare parţială: 57,89 mil lei.

Mai mult »

Categorii: Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru ANAF rambursează TVA în valoare de 850 milioane de lei

ANAF rambursează TVA în valoare de peste 735 milioane de lei

Autor: Nina Croitoru
august18

consultanta-310x165

În luna august, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează TVA în valoare de peste 735 milioane de lei, din care 44,01 milioane de lei se compensează, iar 590,58 milioane de lei se restituie.

Într-un comunicat al instituției se precizează că plata efectivă a sumelor este programată în două tranșe: 11 august — 204,12 milioane de lei și 31 august: 386,46 milioane de lei.

În selecția lunii august 2016 sunt cuprinse toate deconturile de TVA înregistrate până la 8 iulie 2016, cu excepția celor aferente operațiunilor de import depuse până la 25 iulie 2016.

Lunile trecute rambursările au fost mai mari, ANAF anunţând că a rambursat TVA în valoare de peste 900 mil. lei în iunie şi 1,2 miliarde lei în iulie.

Categorii: Cifre din economie, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru ANAF rambursează TVA în valoare de peste 735 milioane de lei

În luna februarie, ANAF rambursează TVA în valoare de peste 1,5 miliarde lei

Autor: Marcela Popovici
februarie23

anafÎn luna februarie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează TVA în valoare de 1,54 miliarde lei, prima tranşă fiind plătită pe 22 februarie, în sumă de 517 milioane lei, iar a doua este programată pentru data de 29 februarie.

ANAF a informat că pentru aceste plăţi au fost cuprinse toate deconturile de TVA cu decizii de rambursare consemnate în baza de date până la 16 februarie, cu excepţia celor aferente operaţiunilor de import soluţionate până la 25 ianuarie.

Astfel, deconturile cu compensare şi restituire însumează circa 1,47 miliarde lei, din care se restituie 1,38 miliarde lei şi se compensează 86,62 milioane lei. De asemenea, deconturile cu compensare integrală totalizează 78 milioane lei.

Categorii: Institutii publice, TVA | Comentariile sunt închise pentru În luna februarie, ANAF rambursează TVA în valoare de peste 1,5 miliarde lei

În luna ianuarie, ANAF rambursează TVA în sumă de 870 de milioane de lei

Autor: Marcela Popovici
ianuarie14

ccConform unui comunicat al instituţiei, în luna ianuarie, Agenția Națională de Administrare Fiscală rambursează TVA în sumă de aproximativ 870 de milioane de lei.

Astfel, dintre deconturile soluționate, cel cu compensare și restituire însumează 829,13 milioane de lei, din care se compensează suma de 83,48 milioane de lei și se restituie suma de 745,65 milioane de lei, iar cele cu compensare integrală totalizează 40,5 milioane de lei.

Potrivit instituţiei, în cazul compensărilor totale sau parțiale se soluționează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care însumează 745,65 milioane de lei, plata efectivă a fost programată în 2 tranșe, prima la data de 14 ianuarie, în sumă de 270,6 milioane de lei, iar a doua la 29 ianuarie, de 475,05 milioane de lei.

Categorii: TVA | Comentariile sunt închise pentru În luna ianuarie, ANAF rambursează TVA în sumă de 870 de milioane de lei

ANAF va rambursa TVA în valoare de circa 1,36 miliarde lei

Autor: Marcela Popovici
septembrie10

ccÎn această lună, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va rambursa TVA în valoare de aproximativ 1,36 miliarde lei, pentru deconturile consemnate până la 7 august, din care 419 milioane lei la 9 septembrie, iar 724 milioane lei la data de 30 septembrie.

Deconturile cu compensare şi restituire însumează 1,18 miliarde lei, din care se compensează 43,41 milioane lei şi se restituie 1,14 miliarde lei.

Totodată, deconturile cu compensare integrală totalizează 82,97 milioane lei, iar cele cu compensare parţială se situează la 87,68 milioane lei, din care suma de 590,62 milioane lei va fi restituită în perioada următoare.

De asemenea, pentru compensările totale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, însă în cazul sumelor de restituit, de 1,14 miliarde lei, plata efectivă se realizează în 2 tranşe.

Categorii: Cifre din economie, TVA | Comentariile sunt închise pentru ANAF va rambursa TVA în valoare de circa 1,36 miliarde lei

Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative – Proiect

Autor: Marcela Popovici
iulie13

buget-2014-proiect-bugetMinisterul Finanţelor Publice a supus spre dezbatere publică Proiectul de Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit actului normativ, în vederea respectării obligațiilor asumate prin semnarea și ratificarea instrumentelor juridice de drept internațional în domeniul fiscal și asigurării unui schimb de informații fiscale efectiv, se desemnează Agenția Națională de Administrare Fiscală ca autoritate competentă în acest scop.

Totodată, se prevede ca ANAF să comunice la cererea autorității solicitante orice informaţii prevăzute de respectivele instrumente juridice de drept internațional, pe care le deține, indiferent că sunt informațiile furnizate, potrivit legii, de contribuabili sau alte persoane, entități, autorități, fie că sunt informații obținute de ANAF cu ocazia verificărilor efectuate. Termenul pentru transmiterea informațiilor se propune a fi cel prevăzut la art.109*11 din Codul de procedură fiscală. Toate schimburile de informaţii se vor realiza cu respectarea legislației în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Astfel, pentru a da eficienţă prevederilor art. 90 din Legea nr. 85/2014, se propune:

• reglementarea compensării sumelor negative de TVA solicitate la rambursare prin intermediul unui decont depus după data deschiderii procedurii de insolvenţă cu obligaţii fiscale născute dupa data deschiderii procedurii de insolvenţă;
• reglementarea compensării sumelor negative de TVA care nu au fost solicitate la rambursare până la data deschiderii procedurii insolvenței cu obligaţiile fiscale născute anterior deschiderii procedurii de insolvenţă. Pentru aceasta s-a prevăzut și obligația persoanei impozabile de a solicita rambursarea respectivei sume negative de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare. Mai mult »

Categorii: Propuneri legislative, TVA | Comentariile sunt închise pentru Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative – Proiect

În luna iulie, ANAF rambursează TVA în sumă de 1,42 miliarde de lei

Autor: Marcela Popovici
iulie10

tva-ssConform unui comunicat, în luna iulie, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) rambursează TVA în sumă de 1,42 miliarde de lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare pentru care există decizie de rambursare aprobată.

Deconturile de TVA au fost organizate după cum urmează:
– deconturi cu compensare şi restituire care însumează 1,23 miliarde lei, din care se compensează suma de 40,81 milioane lei şi se restituie suma de 1,19 miliarde lei;
– deconturi cu compensare integrală în sumă de 90,05 milioane lei, şi
– deconturi cu compensare parţială: 98,32 milioane lei, (suma de 837,47 milioane lei va fi restituită în perioada următoare).

Conform ANAF, în cazul compensărilor totale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care însumează 1,19 miliarde lei, plata efectivă a fost programată astfel: tranşa I (10 iulie) – 423,44 milioane lei, tranşa III (31 iulie) – 772,94 milioane lei.

Categorii: TVA | Comentariile sunt închise pentru În luna iulie, ANAF rambursează TVA în sumă de 1,42 miliarde de lei

Spitalele evită întocmirea deconturilor de cheltuieli pacientului

Autor: Liudmila Aga
iulie8

cnas
Potrivit datelor prezentate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în perioada 5 mai -30 mai au fost efectuate acţiuni de control la nivelul furnizorilor de servicii medicale spitaliceşti aflaţi în relaţii contractuale cu casele judeţene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucureşti.

Astfel, echipele mixte, constituite din reprezentanţi ai CNAS, ai caselor de asigurări de sănătate judeţene/municipiului Bucureşti şi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene/municipiului Bucureşti, au verificat 77 de spitale din toată ţara, care au în structura lor secţii de chirurgie.

Din cei 77 furnizori de servicii medicale spitaliceşti controlaţi, 33 nu au întocmit decontul de cheltuieli care se eliberează pacientului pentru serviciile medicale prestate.

Conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 1100/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1114 din 9 decembrie 2005, acest document trebuie întocmit la externarea pacientului în trei exemplare, din care un exemplar se înmânează pacientului, unul rămâne anexat la foaia de observaţie, iar al 3-lea exemplar se transmite şi se păstrează la compartimentul financiar-contabil.

Categorii: Sanatate | Comentariile sunt închise pentru Spitalele evită întocmirea deconturilor de cheltuieli pacientului

În septembrie, ANAF va restitui TVA în valoare de 1,086 miliarde lei

Autor: Liudmila Aga
septembrie16

rambursare
Potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aceasta a realizat selecţia naţională cuprinzând deconturile cu opţiune de rambursare pentru care există decizie de rambursare aprobată, acestea totalizând, la 1 septembrie 2013, suma de 1,086 miliarde lei.

În selecţia lunii septembrie au fost cuprinse toate deconturile de TVA şi au fost soluţionate prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 4 septembrie 2013.

Deconturile de TVA au fost organizate după cum urmează: deconturi cu compensare şi restituire şi deconturi cu compensare integrală.

Prin urmare, până la sfârşitul lunii septembrie, ANAF va rambursa TVA în valoare de 1,086 miliarde lei.

Categorii: Cifre din economie, TVA | Comentariile sunt închise pentru În septembrie, ANAF va restitui TVA în valoare de 1,086 miliarde lei

Arhiva