Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Fonduri europene pentru programul „Diaspora Start-Up”

Autor: Tatiana Tanase
octombrie6

euroConsilierul în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) – Departamentul Politici pentru Românii de Pretutindeni, Diana Rusu, a anunţat că au fost alocate fonduri europene pentru Ghidul de finanţare al programului „Diaspora Start-Up”, care are drept scop repatrierea prin antreprenoriat a românilor care muncesc în afara graniţelor ţării.

Ministerul Finanţelor Europene şi Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni a implementat Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”, cu o finanţare în valoare de 30 de milioane de euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, cu principalul rol de încurajare antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu, prin susţinerea înfiinţării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană.

Prima fază a programului constă în acordarea unei subvenţie în valoare de maximum 10.000 de euro, cu primirea primei tranşe de 75% din ajutorul aprobat, la semnarea contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, a doua tranşă urmează să fie plătită în cazurile în care antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu 30% din valoarea primei tranşe.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Fonduri europene pentru programul „Diaspora Start-Up”

MFE: Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Autor: Liudmila Aga
septembrie16

Fonduri europene nerambursabile pentru IMM-urile care inoveaza_1391934578_325
Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală în valoare de peste 47,8 mil. euro din Programul Operaţional Capital Uman.

Fondurile europene sunt alocate pentru programe de învăţare la locul de muncă destinate elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal şi persoanelor din învăţământul post-liceal, inclusiv şcoli de maiştri, în vederea creşterii numărului absolvenţilor care îşi găsesc un loc de muncă.

Acţiunile vizate sunt parteneriate între unităţi de învăţământ şi companii pentru practică plătită din fonduri europene.

Programul Operaţional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru MFE: Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut

Autor: Elena Petrea
septembrie15

Hahn-fara-fonduri-europene
În luna august, potrivit datelor MFE, rata de absorbție a fondurilor europene a crescut cu 1,67 puncte procentuale la 78,36% pe cadrul financiar 2007 – 2013. La sfîrşitul lunii valoarea declarațiilor de cheltuieli depășea 14,93 miliarde de euro.

Rata absorbției efective şi rambursările de la Comisia Europeană a crescut cu 2,45 puncte procentuale, la 74,21% (14,142 miliarde euro) iar rata absorbției curente a Programelor Operaţionale s-a modificat astfel:

  • Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, rata de absorbție – 93,73%;
  • Programul Operațional Asistență Tehnică, rata de absorbție a crescut la 113,42%;
  • Programul Operațional Sectorial Mediu – 78,86%;
  • Programul Operațional Regional — 85,04%;
  • Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane — 67,74%;
  • Programul Operațional Sectorial Transport — 68,8%; şi
  • Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative — 98,66%.
Categorii: Cifre din economie, Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut

Fonduri europene pentru proiectul cardului naţional de sănătate

Autor: Cristina Morozan
septembrie14

carduri-365x225

Potrivit unui comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la un an de la introducerea obligativităţii utilizării cardului naţional de sănătate, a fost obţinută rambursarea din fonduri europene a 75% din cheltuielile efectuate pentru proiectul cardului naţional de sănătate (89,87 milioane lei fără TVA).

De asemenea, CNAS mai arată că acesta este cel de-al treilea proiect informatic pentru care CNAS obţine finanţare europeană, după reţeta electronică SIPE (31,79 milioane lei) şi dosarul electronic de sănătate DES (66,71 milioane lei).

15,75 milioane carduri de sănătate (inclusiv duplicatele) au fost emise până în prezent. Până la sfârşitul anului instituţia preconizează că vor mai fi emise încă 650.000 de carduri.

Categorii: Fonduri europene, Sanatate | Comentariile sunt închise pentru Fonduri europene pentru proiectul cardului naţional de sănătate

Normele de aplicare a OUG privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Autor: Liudmila Aga
septembrie1

fonduri-europene
Executivul a aprobat, prin Hotărâre de Guvern, normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Reglementările aprobate vizează eficientizarea procedurilor de plată, monitorizare şi control al implementării programelor în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale, pescuit şi afaceri maritime.

Actul normativ reglementează distinct şi detaliat mecanismele pentru gestionarea fluxurilor fondurilor europene alocate României din FEADR, FEGA şi FEPAM. Mai mult »

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Normele de aplicare a OUG privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Rata absorbţiei fondurilor europene a ajuns la aproape 1% pe cadrul financiar 2014-2020

Autor: Marcela Popovici
august23
Viele Euro Geldscheine

Viele Euro Geldscheine

Conform raportului de activitate al ministrului Fondurilor Europene Cristian Ghinea la 100 de zile de mandat, rata absorbţiei fondurilor europene a ajuns la aproape 1% pe noul cadru financiar 2014-2020.

Astfel, în document se menţionează că în luna mai, după doi ani şi jumătate de la startul perioadei de programare actuală, au venit primele rambursări, în valoare de 57 milioane de euro. La 8 august, CE a mai acceptat pentru rambursare încă 231 milioane de euro aferente PNDR. Prin urmare, rata de absorbţie (rambursare) a fondurilor europene în ţara noastră a ajuns la aproape 1 %.

De asemenea, raportul mai precizează că rezultatele liniilor de finanţare lansate în 2016 se vor reflecta abia peste câţiva ani în procentul de absorbţie.

Categorii: Cifre din economie, Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Rata absorbţiei fondurilor europene a ajuns la aproape 1% pe cadrul financiar 2014-2020

Nivelul ratei de absorbție curentă a fondurilor europene

Autor: Tatiana Tanase
august10

Viele Euro Geldscheine

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a declarat că pentru cadrul financiar 2007-2013, rata de absorbție curentă a fondurilor europene a rămas, în iulie, la același nivel ca în luna precedentă, respectiv la 76,69%.

În dependenţă de programe absorbţia fondurilor europene s-a clasificat astfel:
– Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice rata de absorbție curentă – 90,02%;
– Programul Operațional Asistență Tehnică – 97,71%,
– Programul Operațional Sectorial Mediu a crescut la 77,45%,
– Programul Operațional Regional – 83,91%,
– Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 65,14%,
– Programul Operațional Sectorial Transport – 68,8%,
– Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative – 98,66%.

Categorii: Cifre din economie, Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Nivelul ratei de absorbție curentă a fondurilor europene

Simplificarea procedurilor pentru absorbţia fondurilor europene

Autor: Cristina Morozan
august4

financial-management-of-projects-960x360

Potrivit declaraţiilor ministrului Agriculturii, Achim Irimescu, simplificarea masivă a procedurilor pentru absorbţia fondurilor europene reprezintă o ţintă importantă pe care vrea să o atingă.

În ce sens? Reducerea dosarului pentru plăţile directe şi pentru cererile de plată. Sunt 52 de măsuri de simplificare pe PNDR(Programul Naţional de Dezvoltare Rurală)„, a precizat Achim Irimescu.

Potrivit ministrului, timpul alocat de fermier pentru a-şi depune un proiect s-a redus cu 70-80%. Astfel, în 2016 fermierul depune mult mai puţine acte decât 2015.

Categorii: Cifre din economie, Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Simplificarea procedurilor pentru absorbţia fondurilor europene

Fonduri europene pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunităţile urbane

Autor: Tatiana Tanase
august2

wallpaper_294892_73616200_22301200Proiectul, cu un buget de 5 milioane de euro, al cărui Ghid de finanţare a fost publicat, spre consultare publică, de Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prevede posibilitatea accesării fondurilor europene de către Comunităţile aflate în zonele urbane marginalizate din România, cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori.

Vor fi finanţate următoarele activităţi:
– adaptarea GAL deja înfiinţat conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014 – 2020,
– delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate,
– animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL şi,
– elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Acest proiect are drept scop: combaterea sărăciei, a excluziunii sociale în comunităţile urbane caracterizate prin nivel scăzut de educaţie, grad crescut de şomaj, stare precară de sănătate a locuitorilor şi condiţii proaste de locuire.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Fonduri europene pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale în comunităţile urbane

Întreprinderile sociale vor primi sprijin financiar din fonduri europene

Autor: Liudmila Aga
iulie26

fond UE
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Fondurilor Europene, întreprinderile de economie socială care, prin activitatea lor, contribuie la rezolvarea unor probleme sociale sau ale unei comunități, pot primi un sprijin financiar situat între 50.000 și 100.000 euro, din fonduri europene.

Pentru acest lucru, MFE a lansat în consultare publică o linie de finanțare „Solidar” cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman. Schema vizează sprijin pentru 200 de întreprinderi de economie socială, care au nevoie de formare, consiliere, dezvoltarea capacității, adaptarea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități, transfer de know-how, parteneriate ș.a.

Întreprinderile din sectorul economiei sociale întâmpină chiar mai multe probleme decât întreprinderile tradiționale în a găsi finanțare, publică sau privată. Fondurile europene sunt o soluție, așa că fructificăm oportunitatea și lansăm acest mecanism de finanțare. Vestea bună este că nu este singurul, ci primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale„, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

MFE așteaptă recomandările pe marginea ghidului „Solidar” până la data de 10 august 2016.

Categorii: Fonduri europene | Comentariile sunt închise pentru Întreprinderile sociale vor primi sprijin financiar din fonduri europene
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva