Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

CAS şi CASS va fi stabilit din oficiu pentru unele categorii de persoane

Autor: Diana Jitaru
iulie12

Prin OANAF 1494/2018 a fost aprobata Procedura privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice. Procedura se aplica persoanelor fizice care aveau obligatia declararii venitului in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, respectiv acelor persoane carora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 si 2017. Mai mult »

Va fi emis un ordin care va stabili lista persoanelor care sunt obligate să depună declaraţia unică

Autor: Diana Jitaru
mai10

Printr-un ordin comun cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, MFP stabileste modalitatile concrete de asistenta oferita contribuabililor in procesul de completare si transmitere a declaratiei unice, de catre unitatile teritoriale ale ANAF in colaborare cu Serviciile de taxe si impozite locale din primarii.

Documentul prezinta in detaliu intreaga procedura. Dintre pasii care trebuie urmati enumeram:
• intocmirea listei cu persoanele care au obligatia depunerii declaratiei unice, in termen de 15 zile de la incheierea anului fiscal; Mai mult »

Categorii: Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Va fi emis un ordin care va stabili lista persoanelor care sunt obligate să depună declaraţia unică

ANAF aduce precizări privind Declaraţia 212

Autor: Diana Jitaru
aprilie5

ANAF va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative: Ordinul presedintelui ANAF nr. 888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” (Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018). Mai mult »

Categorii: Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru ANAF aduce precizări privind Declaraţia 212

Au fost aprobate mai multe formulare utilizate pentru plata defalcată a TVA

Autor: Diana Jitaru
martie6

In Monitorul Oficial nr.187/28.02.2018 a fost publicat OPANAF nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA si a procedurii de emitere a acestor formulare.

Astfel, se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA:
a)Decizia privind modul de solutionare a cererii de indreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA Mai mult »

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii, TVA | Comentariile sunt închise pentru Au fost aprobate mai multe formulare utilizate pentru plata defalcată a TVA

ANAF va fi obligată să consilieze contribuabilii pentru soluţionarea problemelor – Proiect

Autor: Marcela Popovici
iunie30

anafConform unui proiect de lege iniţiat de senatorul PNL Traian Igaş, organele fiscale ar putea avea obligaţia ca, de la derularea inspecţiei şi până la aplicarea sancţiunii, să consilieze firmele în vederea remedierii aspectelor neconforme.

Astfel, actul normativ stabileşte că realizarea consilierii ar urma să fie consemnată într-un proces-verbal care face referire la aspectele neconforme şi se stabilesc termenele de remediere. Controlul se reia într-un interval de timp ce nu poate fi mai mic de 10 zile.

De asemenea, potrivit proiectului, de la procedura consilierii sunt exceptate organele fiscale care, prin efectul legii, pot realiza un control inopinat, conform articolului sau când sunt sesizate sau se autosesizează/constată fapte flagrante.

Categorii: Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru ANAF va fi obligată să consilieze contribuabilii pentru soluţionarea problemelor – Proiect

25 mai – termenul-limită pentru depunerea declaraţiei 200

Autor: Marcela Popovici
mai17

lcPână la 25 mai, persoanele care au venituri din chirii, cedarea drepturilor de autor, din activităţi agricole, trebuie să depună la ANAF declaraţia 200.

Activităţile de pe urma cărora se realizează venituri ce impun depunerea declaraţiei 200 sunt:

activităţi comerciale: comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii;

profesii libere – profesii medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect;

drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Declaraţia 200 se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul
b) organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România, conform legii.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru 25 mai – termenul-limită pentru depunerea declaraţiei 200

Proiect: Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Autor: Marcela Popovici
mai13

lcAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică Proiectul de Ordin al președintelui ANAF privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și pentru aprobarea procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.

Conform documentului, se aprobă Procedura de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative, TVA | Comentariile sunt închise pentru Proiect: Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată

Autor: Cristina Morozan
ianuarie22

lc

În Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Astfel, potrivit actului normativ, eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire.

Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eșalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligațiile fiscale datorate de acesta, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru Aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată

Comunicarea organului fiscal despre deschiderea sau închiderea de conturi

Autor: Tatiana Tanase
decembrie30

ccNoul Cod de Procedură Fiscală, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, prevede ca instituţiile de credit să raporteze, obligatoriu, organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele informaţii aferente zilei bancare anterioare: lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea; lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Proiectul de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru aprobarea procedurii de furnizare a acestor informaţii include faptul că prin conturi se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă, iar informaţiile furnizate se vor referi inclusiv la modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.

Categorii: Domeniul bancar | Comentariile sunt închise pentru Comunicarea organului fiscal despre deschiderea sau închiderea de conturi

Proiect privind aprobarea modelului și conținutului formularului 401

Autor: Cristina Morozan
decembrie15

lc

Ministerul Finanţelor Publice a publicat spre dezbatere publică proiectul de ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 401 “Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”.

Organul fiscal local are obligația depunerii declarației privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Prin art. 60 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a reglementat obligativitatea rezidenţilor din alte state membre ale Uniunii Europene, de a furniza informaţii referitoare la bunurile imobile deţinute în România, în scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii cu autorităţile competente din Statele Membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativa în domeniul fiscal transpusă în Codul de procedură fiscală la Titlul X, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

De asemenea, potrivit art. 60 alin. (4) din acelaşi act normativ, organul fiscal local, are obligaţia transmiterii organului fiscal central competent, a declaraţiilor care să cuprindă informațiile cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de către persoanele rezidente ale altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unități administrativ-teritoriale.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect privind aprobarea modelului și conținutului formularului 401
« Older Entries

Arhiva