Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Cine are obligaţia de a depune formularul 092 până cel târziu diseară la Fisc?

Autor: Tatiana Tanase
octombrie7

formulareFormularul 092 „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 1165/2009)” are termen – limită pentru depunere, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), data de 7 octombrie 2016.

Contribuabilii înregistrați în scop de TVA, care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar, în baza Legii nr. 227/2015 art. 322 şi a Ordinului PANAF 1165/2009, au obligaţia de a depune formularul 092 şi va fi completat în două exemplare, numai în format tipărit cu înscrieri majuscule.

În cazul nedepunerii formularului în termenul prevăzut, persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari dar şi celelalte persoane juridice (firmele mici) şi persoanele fizice, riscă amenzi.

Categorii: Reminder declaratii, TVA | Comentariile sunt închise pentru Cine are obligaţia de a depune formularul 092 până cel târziu diseară la Fisc?

Declaraţii fiscale cu termen luna iulie 2016

Autor: Tatiana Tanase
iulie5

ccContribuabilii sunt înștiințaţi că în luna iulie trebuie să depună la organul fiscal competent următoarele declaraţii şi obligaţii de plată:
I. Obligatii declarative
15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri Declarația de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604 – Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii – în baza Legii 227/2015 art. 180 alin. (1), OPANAF 3743/2015;
– 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial:
Declaraţia 010Declarața de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010 – Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor;
Declaraţia 020Declarața de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020 – Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor; Mai mult »

Categorii: Contabilitate, Formulare. Declaratii, Impozit pe venit, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Declaraţii fiscale cu termen luna iulie 2016

Reducere pentru plata impozitelor locale anticipate

Autor: Tatiana Tanase
iunie30

contabilitate-pentru-afacerea-taPersoanele fizice care vor plăti anticipat impozitul pentru întregul an până la 30 iunie vor beneficia de o reducere de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Reamintim că a fost prelungit cu trei luni, de la 31 martie la 30 iunie, termenul de plată a impozitului pe clădiri, pe terenuri şi pe mijloace de transport.

De asemenea, persoanele care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă, precum şi cele care deţin clădiri nerezidenţiale (sedii de firmă, PFA, cabinete), aveau obligaţia depunerii, la direcţiile de specialite ale primăriilor, a uneideclaraţii de impunere, pe baza căreia autorităţile urmau să stabilească impozitul datorat în 2016.

Categorii: Contabilitate, Imobiliare, Reminder declaratii, Transporturi | Comentariile sunt închise pentru Reducere pentru plata impozitelor locale anticipate

27 iunie 2016 – termen – limită pentru mai multe declaraţii fiscale

Autor: Tatiana Tanase
iunie24

lcPână luni, 27 iunie, trebuie depuse la unităţile fiscale, urmatoarele declaraţii fiscale:
– Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100 – lunar – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; – alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 – OPANAF 1950/2012;
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă Formular 112 – Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente. Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor – Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2), OMFP 1045/2012;
Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 – Persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România – Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015; Mai mult »

Categorii: Contabilitate, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru 27 iunie 2016 – termen – limită pentru mai multe declaraţii fiscale

Programul „Rabla 2016” pentru persoane fizice a debutat

Autor: Tatiana Tanase
iunie15

descărcare (2)Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a declarat că a fost demarat Programul de înnoire a Parcului auto Naţional „Rabla Clasic 2016” pentru persoane fizice, iar până la finalul lunii iunie va fi demarat şi programul „Rabla Plus”. În acest sens Comitetul de avizare al Administraţiei Fondului pentru Mediu a aprobat 105 dosare depuse de producători şi dealeri.

Programul „Rabla 2016” cuprinde două componente:
– „Rabla Clasic” – în acest program românii pot beneficia de o primă de casare pentru achiziţia unui autovehicul nou câtă vreme îl casează pe cel vechi,
– „Rabla Plus” care are ca scop reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului pentru toţi românii şi este stimulată achiziţia unui autovehicul nou pur electric sau nou electric hibrid, fără obligativitatea casării celui vechi.

Categorii: Economie, Imobiliare | Comentariile sunt închise pentru Programul „Rabla 2016” pentru persoane fizice a debutat

Lista persoanelor fizice ce au restanţe la ANAF a fost publicată

Autor: Tatiana Tanase
mai17

drAgenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista persoanelor fizice care au restanţe la Fisc mai mari de 1.500 de lei, la data de 31 martie 2016. Astfel 187.230 de contribuabili,  au obligații fiscale restante de 3,4 miliarde de lei, rezultate inclusiv din activități economice independente sau profesii libere.

Reamintim că în baza art. 162 din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, se publică Lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante.

Anterior ANAF a publicat  listele cu contribuabilii mari, mijlocii și mici care figurează cu restanțe la stat la data de 31 martie 2016. Lista contribuabililor mari conţine 186 de entități, cu restanțe totale de 2,6 miliarde de lei, contribuabilii mijlocii, 2.486, au obligații fiscale restante în cuantum total de 3,8 miliarde de lei, iar contribuabili mici și instituții publice, în număr total de 144.829, înregistrează obligații fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile.

Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Lista persoanelor fizice ce au restanţe la ANAF a fost publicată

Intrarea în vigoare a Legii insolvenţei persoanelor fizice

Autor: Tatiana Tanase
aprilie13

DSC03875-440x247Ordonanţa Guvernului Cioloş, care prevedea ca Legea insolvenţei persoanelor fizice urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2017, a fost respinsă. Astfel deputaţii jurişti au respins ordonanţa şi este posibil ca Legea insolvenţei persoanelor fizice să intre în vigoare la jumătatea acestui an, dar şi cer ca normele să fie gata până în iunie.

Reamintim că proiectul prevede că orice persoană fizică ce are datorii şi nu le mai pot plăti poate cere intrarea în insolvenţă.

Plenul Camerei Deputaţilor care este for decizional.

Categorii: Domeniul bancar | Comentariile sunt închise pentru Intrarea în vigoare a Legii insolvenţei persoanelor fizice

Statistici privind numărul persoanelor cu credite mai mari de 20.000 de lei

Autor: Olesea Nourenco
martie10

cc
Potrivit datelor prezentate de Banca Naţională a României (BNR), numărul debitorilor persoane fizice cu credite mai mari de 20.000 de lei (4.500 de euro) în prima lună a anului 2016 era de aproximativ 892.000 de persoane, în creştere cu 70.000 de persoane comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015.

În ultima perioadă românii aleg să-şi ramburseze din timp ratele şi nu mai figurează în număr atât de mare cu întârzieri la plata ratelor la credite. Astfel la sfârşitul lunii ianuarie numărul debitorilor persoane fizice cu restanţe era de 163.000 de români, în scădere cu circa 9.000 de restanţieri faţă de aceeşi perioadă a anului 2015.

Statisticile mai arată că totalul sumelor datorate la finele lunii ianuarie totaliza 97 mld. lei, cu 7 mld. lei mai mult decât în 2015. Pe de altă parte, volumul sumelor restante s-a micşorat cu 400 mil. lei la 6 mld. lei.

Categorii: Cifre din economie, Domeniul bancar | Comentariile sunt închise pentru Statistici privind numărul persoanelor cu credite mai mari de 20.000 de lei

Formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Autor: Cristina Morozan
martie1

lc

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Potrivit referatului de aprobare al proiectului normativ, ca urmare a intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se impune actualizarea conținutului actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale în derularea procedurii privind impunerea din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, realizate anterior datei de 1 ianurie 2016 (temeiul de drept, termenul de depunere a contestaţiei).

Prin urmare, se propune completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, după cum urmeză:
– aprobarea modelului și conținutului formularului 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;
– aprobarea modelului și conținutului formularui 257 „Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

Categorii: Formulare. Declaratii, Impozit pe venit, Institutii publice, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Declaraţii cu termen – limită la data de 25 februarie 2016

Autor: Tatiana Tanase
februarie24

lcPrezentăm mai jos declaraţiile care au termen – limită stabilit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la data de 25 februarie 2016:
– Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat Formular 100 , lunar se depune de Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1, alte termene – Contribuabilii prevăzuți în OPANAF 1950/2012, Anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3, în baza OPANAF 1950/2012;
Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101 – Organizațiile nonprofit – Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.a) OPANAF 1950/2012, Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură – Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b), OPANAF 1950/2012;
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă Formular 112 – Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente. Instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului. Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, în baza Legea 227/2015 art.147 alin.(1) și alin.(2), OMFP 1045/2012; Mai mult »

Categorii: Contabilitate, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Declaraţii cu termen – limită la data de 25 februarie 2016
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva