Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică!

Autor: Diana Jitaru
aprilie19

Majorarea preţului materialelor de construcţii în contextul crizei mondiale în domeniu s-a extins şi asupra altor elemente ale costului aferent investiţiilor publice astfel se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri în vederea creării cadrului legal pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţii publice.

În Monitorul Oficial nr. 377/2022 a fost publicată OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru.

Prevederile sunt aplicabile: contractelor de achiziţie publică, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune, acordurilor – cadru, aferente obiectivelor, proiectelor de investiţii, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice, contractelor/acordurilor – cadru care includ dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ajustarea nu se aplică: contractelor de achiziţie publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, pentru care ajustările de preţ se realizează după aprobarea de către structurile de specialitate NATO.

Ajustarea stabilită se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor prevăzute în acordurile – cadru/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico – economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ şi studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes naţional, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite autorităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat.

Comentariile sunt închise pentru Ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică!

Comments are closed.


Arhiva