Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Controale de amploare la agenţii economici

Autor: Cristina Morozan
decembrie6

control-ITM (1)

În luna decembrie, inspectorii ANAF vor efectua controale de amploare la agenţii economici, o atenţie deosebită urmând să fie acordată centrelor comerciale şi zonelor cu risc fiscal semnificativ, în care, cu ocazia controalelor anterioare, s-au constatat cele mai multe abateri.

De asemenea, în decembrie, ANAF va organiza mai multe licitaţii pentru valorificarea unor bunuri mobile şi imobile, în vederea recuperării unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală şi rămase definitive.

MFP a împrumutat 300 mil. lei de la bănci, pe 6 ani

Autor: Marcela Popovici
decembrie6

bugetromanialiberaro-1449668574Printr-o licitaţie de obligaţiuni de stat pe 6 ani, la un randament mediu de 3,15% pe an, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras 300 de milioane de lei de la bănci.

Din prospectul de emisiune publicat în Monitorul Oficial, în luna decembrie, MFP intenţionează să împrumute 3,6 miliarde de lei, dintre care o jumătate în certificate de trezorerie cu maturităţi de şase luni şi un an, iar cealaltă jumătate în obligaţiuni suverane cu maturitate medie de peste trei ani.

Privitor la certificatele de trezorerie cu discount, la data de 19 decembrie este programată o licitaţie de 800 milioane lei, cu scadenţa la 24 mai 2017, iar pe 27 decembrie instituţia vrea să atragă 1 miliard de lei (cu scadenţa în 20 decembrie 2017).

Pentru acest an, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi lansate de minister pe piaţa internă prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 2,8% din PIB (aprox. 21 miliarde de lei), finanţat în proporţie de 50% de pe piaţa internă şi 50% de pe cea externă, dar şi de nivelul refinanţărilor de titluri de stat scadente în 2016 denominate în lei şi euro, în sumă de aprox. 38 miliarde de lei.

Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului TVA

Autor: Marcela Popovici
decembrie6

bani__lei__leu__euro__13474000_19213300_28736900_85792000Comisia Europeană (CE) a publicat o serie de măsuri menite să îmbunătățească mediul TVA pentru întreprinderile care desfășoară activități comerciale pe internet în Uniunea Europeană.

Astfel, CE propune noi norme ce permit întreprinderilor care vând bunuri online să își îndeplinească cu ușurință și într-un singur loc toate obligațiile în materie de TVA în UE.

Totodată, Comisia solicită simplificarea normelor privind TVA pentru întreprinderile nou-înființate și microîntreprinderile care realizează vânzări online. Prin urmare, TVA-ul perceput pentru vânzările transfrontaliere sub 10 000 EUR va fi gestionat la nivel național, iar IMM-urile vor beneficia de proceduri mai simple pentru vânzările transfrontaliere de până la 100 000 EUR.

În acelaşi timp, CE propune unele măsuri împotriva fraudei legate de TVA provenind din afara UE, care poate distorsiona piața și poate duce la o concurență neloială, iar statele membre vor putea să-și reducă ratele TVA pentru publicațiile electronice, cum ar fi cărțile electronice și ziarele accesibile online.

Lansarea apelurilor de proiecte în cadrul Programului Infrastructura Mare

Autor: Tatiana Tanase
decembrie5

fonduri-europene-300x180Până pe 1 martie 2017, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) preconizează lansarea unor noi tipuri de apeluri de proiecte în cadrul Programului Infrastructura Mare, a declarat ministrul fondurilor europene, Dragoş Dinu.

“În ceea ce priveşte cele trei programe operaţionale relevante gestionate de MFE: Programul Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman şi Programul Operaţional Competitivitate, calendarul lansărilor pentru perioada decembrie 2016- 1 martie 2017 evidenţiază faptul că va fi lansat un buget aproximativ de 1,54 miliarde de euro, ceea ce reprezintă circa opt la sută din alocarea totală a celor trei programe”, menţionează oficialul.

MFE a specificat că calendarele estimative ale lansărilor sunt monitorizate lunar, iar în cazul depistării unor întârzieri faţă de termenele stabilite, sunt solicitate clarificări autorităţilor de management.

2017 vine cu obligaţii noi pentru comercianţi

Autor: Nina Croitoru
decembrie5

plati_carduri_76121500

Potrivit Legii nr. 209/2016, care se va aplica de la 1 ianuarie 2017, comercianții cu amănuntul ce realizează anual o cifră de afaceri de cel puţin 10.000 de euro vor fi obligați să accepte plăţi cu cardul.

Comercianții care acceptă plăţi cu cardul bancar vor putea să acorde avansuri de numerar la terminalele de plată, la cererea clienților. Totuşi, avansul de numerar va fi acordat în limita a 200 de lei şi va fi evidenţiat în mod distinct pe bonul fiscal emis de comerciant.

Firmele a căror cifră de afaceri depăşeşte anual 10.000 de euro şi care nu vor accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit vor risca amenzi cuprinse între 5.000 şi 7.500 de lei.

De asemenea, lipsa afişării semnului privind acordarea avansurilor în numerar, precum şi lipsa informaţiilor privind costurile pe care le implică retragerea în numerar direct din magazine, va fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 15.000 de lei.

Vor fi sancţionate şi băncile care nu asigură infrastructura și dotările pentru acordarea de avansuri în numerar la terminalele de plată, cu amenzi între 20.000 și 50.000 de lei.

În 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 209/2016, Ministerul Finanțelor trebuie să emită normele de aplicare a legii .

Proiect de lege: 30% din timpul de lucru să fie realizat de persoane cu dizabilităţi

Autor: Elena Petrea
decembrie5

dizabilitati
Un proiect de lege prevede ca minimum 30% din timpul de lucru să fie realizat de persoane cu dizabilităţi
, în unităţile protejate, după ce tot mai multe firme căpuşă obţin profituri fără să-i ajute pe cei în nevoie. Proiectul de act normativ se află acum în etapa de avizare.

Statistica ultimilor ani arată că multe firme au ales să îşi dezvolte afacerile la limita legii, pe seama persoanelor cu dizabilităţi. Deşi în anul 2008, în România erau 280 de unităţi protejate cu 1.027 de persoane cu dizabilităţi angajate, în 2015 s-a ajuns la 800 de unităţi protejate, dar persoanele cu dizabilităţi angajate au rămas la 1.700.

Conform datelor unui studiu din 2013, doar 4,6% din persoanele cu dizabilităţi din România au un loc de muncă, în medie unu la sută fiind angajate în instituţiile publice.

Lansarea campaniei Acționează legal

Autor: Marcela Popovici
decembrie5

anafConform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), instituţia a anunţat că derulează o campanie națională pentru conștientizarea modului în care faptele de corupție ne afectează în plan personal, economic și social.

Astfel, 85% din finanțare, adică 1,07 mil lei, provine din Granturi Norvegiene 2009-2014, în cadrul proiectului „Creşterea integrităţii în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii”, iar 15% este asigurat din bugetul național.

Pentru angajații ANAF sunt realizate 5 spoturi video pentru difuzare internă cu teme diferite:
– inspecția fiscală;
– controlul antifraudă fiscală;
– controlul vamal;
– secretul fiscal și
– administrarea contribuabililor.

Scopul campaniei este de a îmbunătăți capacitatea administrativă a DGI pentru asigurarea respectării criteriilor de integritate în ANAF și de a majora gradul de conștientizare în societatea românească, în general, și în rândul angajaților instituției, în particular, privind necesitatea respectării prevederilor legale și a eticii profesionale.

Aplicarea anevoioasă a legislaţiei fiscale

Autor: Nina Croitoru
noiembrie29

anca-dragu

În cadrul unei întâlniri cu oamenii de afaceri care au atacat în special ANAF, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a declarat că legislaţia în domeniul fiscal este bine gândită, dar că implementarea este anevoioasă.

Totodată, ea a subliniat că a trimis numeroase circulare către instituţiile din teritoriu pentru aplicarea corectă a legislaţiei.

Vicepreşedintele ANAF, Doru Dudaş, a spus că ar trebui luate măsuri administrative când se constată că legislaţia în vigoare nu este aplicată corespunzător.

Dudaş a anunţat că din 5 decembrie toate circularele ANAF care vor fi trimise instituţiilor din teritoriu pentru aplicarea prevederilor legale şi care au un impact faţă de contribuabili vor fi publicate pe site-ul ANAF pentru o mai mare transparenţă.

Oamenii de afaceri s-au plâns că obiecţiile depuse de agenţii economici nu sunt luate în considerare. De asemenea, ei spun că nu sunt consiliaţi şi că nu există suficient personal în structurile fiscale.

A.N.A.F. va face publice circularele interne cu privire la procedurile de lucru şi la modalităţile de aplicare a prevederilor legale

Autor: Dumitrita Cristea
noiembrie29

anaf-control
Conform unui comunicat al A.N.A.F., începând cu data de 5 decembrie, aceasta va face public circularele interne cu privire la procedurile de lucru şi la modalităţile de aplicare a prevederilor legale
, constituind garantarea aplicării unitare a legislaţiei fiscale pentru toate structurile subordonate instituţiei.

“Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va face publice, din 5 decembrie, pe site-ul propriu, la rubrica “Circulare ANAF”, circularele interne referitoare la procedurile de lucru şi la modalităţile de aplicare a prevederilor legale. Această măsură va contribui la creşterea transparenţei activităţii instituţionale, la crearea unui mecanism de comunicare activ între administraţia fiscală şi mediul economic şi la asigurarea aplicării unitare a legislaţiei fiscale în toate structurile subordonate ale ANAF”, este specificat în comunicat.

Conform ANAF, una din scopurile principale a instituţiei este transparenţa, simplificarea şi reducerea costurilor de conformare fiscală, atât la nivelul agenţilor economici, cât şi la nivelul autorităţilor publice.

Documentele pentru menționarea în registrul comerțului pot fi depuse online

Autor: Marcela Popovici
noiembrie29

internet-romaniaPotrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C./2008, prin înregistrare în registrul comerţului se înţelege:

– înmatricularea profesioniștilor, persoane fizice sau juridice, precum şi a persoanelor pentru care legi speciale dispun în acest sens;
– înscrierea de menţiuni privind modificarea statutului/ actului constitutiv al persoanei şi privind activitatea acesteia, precum şi a celor prevăzute de art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– radierea înmatriculărilor şi menţiunilor efectuate;
– menţionarea actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare.

Astfel, în vederea menționării în registrul comerțului a actelor şi faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei şi nici a înregistrărilor anterioare puteți depune şi online cererea de depunere şi/sau menţionare acte, precum şi documentele necesare în susţinerea acesteia, prin intermediul portalului de servicii al ONRC, https://portal.onrc.ro. Pentru accesarea acestei platforme electronice, trebuie să vă creaţi un cont de utilizator, ulterior având acces gratuit sau contra cost, în funcţie de tipul serviciului.

Primul pas în depunerea unei cereri de depunere şi/sau menţionare acte este selectarea ORCT-ului către care aceasta va fi transmisă, fiind urmat de completarea cu datele solicitantului şi ale împuternicitului acestuia (dacă este cazul), datele profesionistului, adresa sediului social al profesionistului şi datele de contact (cel puţin telefon), etc.

« Older Entries

Arhiva