Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Control asupra prețurilor medicamentelor

Autor: Tatiana Tanase
septembrie29

medicamente-lista-300x200Ministerul Sănătății declară că obiectivul său principal constă în dirijarea prețurilor medicamentelor, în favoarea pacienților și a bugetului asigurărilor sociale de sănătate, dar şi asigurarea accesului pacienților români la tratament.

Astfel că, politica de prețuri necesită să fie una predictibilă și sustenabilă, pentru ca pacienții să nu aibă de suferit, iar medicamentele necesare să se găsească tot timpul în farmacii și spitale. Prețurile medicamentelor din România sunt stabilite în funcție de prețul cel mai mic din 12 state europene.

Alocarea fondurilor în sprijinul agricultorilor

Autor: Tatiana Tanase
septembrie29

subventii-seminte-baniSuma de 822 de milioane de lei a fost alocată temporar, până la 31 decembrie, de Guvern, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru efectuarea plăţilor reprezentând prefinanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe, a măsurilor de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a celor de promovare a vinurilor, a măsurilor de piaţă şi de intervenţie în agricultură.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va asigura decontarea plăţilor, prin virament în contul beneficiarilor până la 30 noiembrie. Alocarea fondurilor are ca scop sprijinirea producătorilor agricoli români care beneficiază de scheme de finanţare.

Reamintim că Lege bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, include alocarea temporară a ajutorului financiar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi vine în completarea unor sume alocate anterior.

Programul Prima casă a fost suplimentat

Autor: Liudmila Aga
septembrie29

Prima-Casa
Plafonul total al garanţiilor care pot fi emise în anul 2016 în cadrul Programului Prima casă au fost suplimentate cu 500 de milioane de lei, potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru acoperirea cu prioritate a solicitărilor de acordare a unei finanţări garantate în cadrul Programului, aflat în diverse stadii de aprobare şi pre-aprobare la finanţatori, în raport cu solicitările noi.

Plafonul de garanţii pentru anul 2016 al Programului Prima casă a mai fost suplimentat cu 500 de milioane de lei, în luna mai. Astfel, după cele două suplimentări, plafonul de garantare al acestui program guvernamental va fi, în acest an, de 2,690 miliarde de lei.

Actul normativ, care modifică şi completează normele de implementare a Programului Prima casă, mai prevede că plafonul de garantare neutilizat, destinat persoanelor cu cetăţenie română stabilite în străinătate, se transformă în plafon general de garantare a creditelor în cadrul acestuia. Astfel, în limita plafonului, vor putea fi acordate garanţii pentru achiziţia/construirea tuturor categoriilor de locuinţe eligibile în Prima casă.

30 septembrie este termenul final de plată a impozitelor locale

Autor: Dumitrita Cristea
septembrie29

impozit-440x300
Termenul final de plată a taxelor locale pe clădiri, terenuri şi maşini, conform Codului Fiscal, este data de 30 septembrie.
Cei ce au achitat intregral taxele până la 30 iunie s-au bucurat de reduceri, pe când cei ce achita după 30 septembrie vor plăti mai mult.

„Codul Fiscal prevede un nivel de 1% al majorărilor de întârziere pe lună sau fracţiune de lună în cazul obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale locale. Această valoare corespunde unui nivel anual de 12% pe an. Nu sunt penalităţi, sunt doar majorări de întârziere care se aplică începând din 1 octombrie”, a spus consultantul fiscal Emilian Duca.

Elementele de noutate din Cod Fiscal constau, în primul rând, în faptul că impozitul nu se mai calculează în dependenţă de calitatea persoanei care deţine imobilul (persoană fizică ori juridică), ci după destinaţia clădirii: rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă. A doua noutate este că proprietarii plătesc impozit şi pe terenul pe care este amplasată clădirea. De asemenea, impozitul pe teren se calculează în funcţie de suprafaţa acestuia, rangul localităţii în care este amplasat, zona şi categoria de folosinţă.

Piaţa asigurărilor în primul semestru

Autor: Liudmila Aga
septembrie29

asf
Piaţa asigurărilor din România a înregistrat, în primul semestru al anului 2016, un total al primelor brute subscrise de 5 miliarde de lei, în creştere cu 11% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Ambele segmente de asigurări, atât cele generale, cât şi cele de viaţă au consemnat un avans, în prima jumătate a anului 2016, de aproximativ 11% şi respectiv de 10%, comparativ cu intervalul similar al anului 2015.

Valoarea primelor brute subscrise, în primele şase luni ale anului, de către societăţile de asigurări şi de către sucursale, doar pe teritoriul României, a fost de 4,92 miliarde de lei, în creştere cu 13%, comparativ cu prima jumătate a anului precedent. Primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat o scădere cu 51%, în primul semestru al anului 2016, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.

În prima jumătate a anului 2016, asigurările auto, clasa A3 şi clasa A10, reprezintă 75% din totalul primelor brute subscrise aferente asigurărilor generale şi 60% din totalul primelor brute subscrise la nivel de piaţă.
Subscrierile aferente celor două clase de asigurări generale au crescut în 2016, în special cele pentru clasa A10, care au înregistrat un avans de aproximativ 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Spre deosebire de piaţa europeană de asigurări, care este dominată de segmentul asigurărilor de viaţă, în România acesta reprezintă doar 17% din primele brute subscrise, piaţa fiind dominată de asigurările generale, respectiv de cele auto.

Depunerea Declaraţiei 394. Termen limită!

Autor: Diana Jitaru
septembrie29

images-7

Declaraţia 394 folosită de firme atunci când declară livrările şi achiziţiile pe teritoriul naţional a suferit modificări. Cele mai recente modificări legislative se regăsesc prevăzute în Ordinul nr. 2328/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 601/2016 şi Ordinul nr. 2264/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 578/2016. Mai mult »

Noi interdicţii pentru recuperatorii de credite bancare

Autor: Elena Petrea
septembrie29

09-executor-shutterstock-118741597-465x390
Începând cu 30 septembrie, reprezentanţii firmelor specializate în recuperarea creanţelor vor avea o serie de interdicţii exprese atunci când vine vorba de contactarea cetăţenilor. Recuperatorilor de datorii li se vor interzice să caute debitorii la locul de muncă, să ia legătura cu vreo altă persoană în afara lor sau să îi contacteze între orele 20.00 şi 9.00. În caz contrar, amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei.

De asemenea este interzisă şi folosirea tehnicilor de hărţuire sau abuz ori ameninţări sau alte tehnici agresive, “cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul sau de a-i afecta reputaţia sau proprietatea“.

Aceste prevederi se găsesc în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016, ce va intra în vigoare începând cu 30 septembrie, şi vor viza creditele pe care le contractează consumatorii.

Ghidul de finanţare a programului destinat persoanelor fizice care îşi înlocuiesc sistemele clasice de încălzire

Autor: Marcela Popovici
septembrie29
Panou solarPotrivit Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) nr. 1817/2016 publicat în Monitorul Oficial şi prin care se reglementează programul „Casa Verde”, persoanele fizice care aleg să-şi schimbe sistemul de încălzire al locuinţei, în aşa fel încât să utilizeze energie regenerabilă, vor putea solicita un ajutor de stat de până la 8.000 de lei.
Astfel, este considerat eligibil solicitantul care:
– este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se cere finanţare;
– imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări conform unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
– nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare;
– în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
Sunt considerate cheltuieli eligibile cele realizate pentru achiziţia de sisteme de încălzire care folosesc energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire; cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului; taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Creştere moderată a activităţii în industria prelucrătoare şi în servicii

Autor: Marcela Popovici
septembrie29

impozit-440x300Managerii chestionaţi de Institutul Naţional de Statistică (INS) evaluează o creştere moderată a activităţii în industria prelucrătoare şi în servicii în perioada septembrie-noiembrie 2016, dar şi o scădere moderată a preţurilor în comerţul cu amănuntul.

Prin urmare, în industria prelucrătoare, în cadrul anchetei de conjunctură din luna septembrie 2016, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele 3 luni o creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +14%).

Pentru activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, se va consemna o tendinţă de creştere semnificativă (sold conjunctural +38%), în timp ce, pentru fabricarea produselor din tutun, tendinţa va fi de scădere (sold conjunctural -36%).

Totodată, în activitatea de construcţii se va consemna o scădere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural -6%). Referitor la preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează o relativă stabilitate a acestora (sold conjunctural 0%). În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii au evaluat pentru următoarele 3 luni o tendinţă de scădere a activităţii economice (sold conjunctural -26%).

S-a redus rata creditelor neperformante

Autor: Elena Petrea
septembrie28

creditescadere-ss-wide
Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, a declarat că rata creditelor neperformante din sistemul bancar românesc s-a redus la jumătate față de nivelul maxim atins în perioada post-criză și a ajuns la 11,3% în iunie 2016. Conform datelor BNR, rata creditelor neperformante a fost de 13,61%, în 2015, mai puţin cu 7,1% față de nivelul din 2014.

Mai mult, liderul ARB susține că jumătate din companiile aflate în insolvență sunt cele care generează creditele neperformante din bilanțurile băncilor, iar rata de neperformanţă a atins valori de 31,5%. Soluţia în acest caz este finanţarea, fie în sensul capitalizării, fie programe care să crească gradul de încredere al partenerilor.

Florin Dănescu avertizează că dobânzile sunt raportate la indicii din piaţa financiară şi se va ţine cont de riscul majorării dobânzilor asupra neperformanţei viitoare a unor credite.

« Older Entries

Arhiva