Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Autorizarea plăţilor pe trei scheme de sprijin din zootehnie

Autor: Cristina Morozan
iulie29

cc

Conform unui comunicat al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 24 iulie 2016 este data la care a început autorizarea plăţilor şi pentru schemele de sprijin ANTZ 9 (Ajutor Naţional Tranzitoriu în sector zootehnic – Schema cuplată de producţie – specia caprine/ovine), SCZ 7.19 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, specia ovine) şi SCZ 7.20 (Sprijinul cuplat cuplat în sector zootehnic, specia caprine).

Potrivit APIA, în cinci zile de la autorizarea plăţilor pe cele trei scheme de sprijin din zootehnie au fost plătite fermierilor circa 32,5 milioane de euro.

De asemenea, APIA mai arată că din Bugetul Naţional a fost autorizată la plată până la această dată suma de 173,38 milioane euro, din care 115,19 milioane euro pentru Ajutor Naţional Tranzitoriu în sector vegetal (ANT1), iar 58,19 milioane euro pentru Ajutor Naţional Tranzitoriu în sector zootehnic (ANTZ).

Care este termenul limită pentru solicitarea sprijinului financiar în sectorul apicol

Autor: Tatiana Tanase
iulie29

downloadApicultorii, persoanele fizice şi juridice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, pot depune actele, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru solicitarea sprijinului financiar în sector apicol până la 1 august.

Programul Național Apicol (PNA) oferă posibilitatea apicultorilor de a primi sprijin pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/ sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

Acțiunile din Program sunt finanţate, în proporţie de 50%, de Comisia Europeană, pentru cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând T.V.A.

Pentru ca cererea de plată să fie valabilă, trebuie să fie completată corect şi însoţită de toate documentele justificative menţionate în procedură.

Subvențiile pentru ovine și caprine au fost deblocate de APIA

Autor: Marcela Popovici
iulie29
Viele Euro Geldscheine

Viele Euro Geldscheine

APIA anunţă că a început autorizarea plăților și pentru schemele de sprijin ANTZ 9 (Ajutor Național Tranzitoriu în sector zootehnic – Schema cuplată de producție – specia caprine/ovine), SCZ 7.19 (Sprijinul cuplat în sector zootehnic, specia ovine) și SCZ 7.20 (Sprijinul cuplat cuplat în sector zootehnic, specia caprine).

Astfel, pentru aceste scheme au fost achitate în conturile fermierilor crescători de bovine/ovine/caprine pentru schemele de sprijin ANTZ 7 (Schema decuplată de producție în sectorul lapte, specia bovine), ANTZ 8 (Schema decuplată de producție în sectorul carne, specia bovine), SCZ 7.19 (ovine) și SCZ 7.20 (caprine) următoarele sume:

– ANTZ 7 – 7,400 milioane euro pentru un număr de 25.485 beneficiari;
– ANTZ 8 – 23,651 milioane euro pentru un număr de 40.258 beneficiari;
– SCZ 9.19 (ovine) și SCZ 7.20 (caprine) – 1,487 milioane euro pentru un număr de 1.286 beneficiari.

De la 1 august, semințele și pesticidele se ieftinesc

Autor: Marcela Popovici
iulie29

agricultura_1Conform Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), începând cu data de 1 august, taxa pe valoarea adăugată (TVA) va fi redusă pentru noi servicii, dar și pentru livrarea unei anumite categorii de produse din domeniul agriculturii. 

Astfel, din data de 1 august, se va aplica o cotă de TVA de 9% pentru livrarea celor mai importante produse folosite pentru producția agricolă, respectiv: îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, dar și pentru prestările de servicii specifice de tipul celor folosite în sectorul agricol, cum sunt: arat, semănat, prășit, ierbicidat, recoltat, fertilizat, greblat, balotat.

Conform Guvernului, modificarea cotei de TVA va duce la stimularea persoanelor care desfășoară activități în domeniul agricol, la creșterea nivelului de accesibilitate la bunurile și la serviciile de tipul celor folosite în sectorul agricol, dar și la facilitarea de noi investiții în agricultură în următoarea perioadă.

ANAF nu va mai solicita agenţilor economici numărul de card al clienţilor care au achitat electronic

Autor: Marcela Popovici
iulie29

card-bancar-300x181Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au precizat că iau în calcul modificarea prevederilor dintr-un proiect de HG, conform cărora Fiscul ar fi urmat să primească toate datele disponibile despre deţinătorul unui card, în cazul plăţilor electronice, inclusiv numărul cardului şi date pe care băncile nu le deţin.

Reprezentanţii MFP au subliniat că actul normativ are în vedere creşterea gradului de conformare a operatorilor economici, reducerea evaziunii fiscale şi scoaterea la suprafaţă a veniturilor care nu sunt întotdeauna declarate de agenţii economici.

Prin urmare, propunerea reglementează corelarea datelor înregistrate pe bonul fiscal transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de către aparatele de marcat electronice fiscale cu datele comunicate de POS-urile pentru bunurile/serviciile pentru care plata se face prin intermediul cardului.

Ce se întâmplă cu facturile după liberalizarea pieţelor

Autor: Marcela Popovici
iulie29

taxele-suplimentare-pentru-companiile-din-energie-aprobate-de-guvernPieţele de electricitate şi gaze pentru consumatorii casnici sunt în plin proces de liberalizare, adică de renunţare la preţurile reglementate de către stat.

Astfel, piaţa de electricitate este deja în proporţie de 70% liberalizată, urmând să fie liberalizată complet până la finele anului 2017, în timp ce la gaze, liberalizarea totală ar putea deveni realitate din 1 martie 2017.

Este imposibil de făcut o prognoză de preţ pe facturile la gaze şi curent, de după încheierea procesului de liberalizare, deoarece nu se ştie care este situaţia din piaţa gazului şi a energiei electrice de peste şase luni, repectiv 18 luni.

Conform unor declaraţii ale preşedintelui ANRE, Niculae Havrileţ, la avantajele liberalizării pieţelor de energie, putem evidenţia creşterea concurenţei între furnizori, care să conducă la preţuri mai mici şi servicii mai bune. La categoria dezavantaje, se pot numi şocurile specifice pieţei de profil, atât locale, cât şi internaţionale, care nu mai pot fi atenuate de către stat prin tarife reglementate.

Licitație pentru noul acord cadru referitor la ambulanțe

Autor: Tatiana Tanase
iulie29

downloadProcedura de licitație pentru noul acord cadru referitor la ambulanțe este în derulare, a declarat şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

În acest sens o comisie mixtă de la Sănătate, de la Interne, lucrează pe această procedură, iar după finalizăre cât mai urgent, va începe achizițiile ambulanțelor.

Raed Arafat s-a referit şi la pesronalul medical necesar la serviciile de ambulanță, în unitățile sanitare, care în ultima perioada se înregistrează lipsă de medici, mai ales pe partea de consultație. Din punct de vedere al gărzilor la Ambulanță, s-a aprobat să facă și asistenții garda, iar modalitatea în care va fi plătită garda va fi de competența Ministerului Sănătății.

Modificări ale programului “Prima casă”

Autor: Tatiana Tanase
iulie29

descărcare (15)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a lansat în dezbatere publică, Strategia Naţională a Locuirii, care are drept scop ca persoanele cu venituri mici să poată beneficia de programul ”Prima casă”, ca locuinţele ANL să nu mai fie vândute, statul să poată subvenţiona chiriile, iar clădirile istorice nelocuite să fie cumpărate de stat.

Astfel, Guvernul propune ca o condiţie de obţinere a autorizaţiilor de construire, să oblige dezvoltatorii ca 20% din locuinţele pe care doresc să le construiască să aibă un preţ mai mic de 50.000 euro.

Strategia Naţională a Locuirii prevede şi diferenţierea TVA pe locuinţe, astfel că persoanele care cumpără locuinţe private cu un preţ mai mic de 86.000 EUR sau 380.000 RON, să obţină o subvenţie pentru TVA – să plătească 5% TVA, comparativ cu TVA normal de 20%.

Legitimaţiile de verificare fiscală

Autor: Cristina Morozan
iulie28

legitimatie

Ordinul nr. 2225/2016 privind legitimaţiile de verificare fiscală a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din data de 26 iulie 2016.

Potrivit actului normativ, pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale şi inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit asupra tuturor persoanelor impozabile, indiferent de forma lor de organizare, pe întreg teritoriul ţării, personalul cu atribuţii de verificare a situaţiei fiscale personale va utiliza legitimaţii şi insigne.

Legitimaţia de verificare fiscală atestă împuternicirea specială a titularului în faţa contribuabilului, ce implică exerciţiul autorităţii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, şi este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu semnat de directorul general al Direcţiei generale control venituri persoane fizice.

De asemenea, conform prezentului ordin, legitimaţiile de verificare fiscală au regim special, sunt nominale şi se distribuie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Proiect privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

Autor: Cristina Morozan
iulie28

pensie de serviciu

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică un Proiect de Normă privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Norma stabileşte modul de întocmire şi depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul pensiilor private.

Potrivit proiectului de act normativ, prevederile normei se aplică de către:
– societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare;
– fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;
– administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;
– brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de A.S.F., având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;
– fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

De asemenea, cu privire la raportările contabile semestriale, proiectul de act normativ detaliază: obligaţia de întocmire; elementele componente; modul şi data transmiterii; obligaţiile de transparenţă; prevederi privind verificarea corectitudinii datelor şi regimul juridic.

« Older Entries

Arhiva