Te conta-conectezi: expertiza ta zilnică

 • Măsuri privind întărirea disciplinei financiare!

  OUG nr. 65/2024 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

 • Norme profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală!

  Hotărârea nr. 6/2024 prevede modificarea şi completarea Normelor profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului. Stagiul se poate întrerupe pentru o perioadă cumulată de maximum 24 de luni. Întreruperea şi reluarea stagiului se notifică îndrumătorului şi Camerei, în termen de 30 de zile de la data producerii…

 • Dreptul la preaviz!

  Preavizul este un drept al uneia dintre părți, în timp ce pentru cealaltă reprezintă o obligație. Astfel, avem atât dreptul, cât și obligația, atât a angajatorului cât și a salariatului, prevăzute de Codul muncii, însă durata și condițiile sunt elemente negociabile, fiind obligatorie precizarea lor în cadrul contractului individual de muncă.

 • Prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2024!

  Ordinul nr. 1033/2024 prevede prospectele operaţiunilor de preschimbare a titlurilor de stat aferente lunii iunie 2024. Costul brut total aferent titlurilor nou – emise/redeschise solicitate de către fiecare participant sau client al acestuia la licitaţia de preschimbare trebuie să fie mai mare sau egal cu costul brut total al titlurilor de stat oferite spre preschimbare…

 • Înregistrarea în contabilitate a unor impozite

  Ordinul nr. 981/2024 prevede înregistrarea în contabilitate a unor impozite. În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte…

 • Ultimele modificări ale Codului fiscal!

  În Monitorul Oficial nr. 534/2024 a fost publicată OUG nr. 59/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte măsuri fiscale.

 • Salariul de bază minim brut pe ţară a fost majorat la 3700 lei!

  În Monitorul Oficial nr. 529/2024 a fost publicată Hotărârea nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Măsura va avea efecte pozitive la nivel social, prin stimularea ocupării în sectoarele în care există cerere de forță de muncă și reducerea muncii la negru și la nivel economic, prin creșterea…

 • Guvernul a adoptat creșterea salariului minim!

  Executivul a aprobat creșterea salariului minim brut pe țară garantat în plată de la 3.300 de lei lunar, cât este în prezent, la 3.700 de lei lunar. În România, beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată aproximativ 760.000 de salariați.

 • Precizări ANAF privind impozitarea nunților!

  Având în vedere informațiile apărute în mass media și pe rețelele sociale cu privire la „impozitarea nunților”, ANAF face următoarele precizări.

 • Returnarea garanției pentru ambalaje!

  Hotărârea nr. 580/2024 prevede modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Got any book recommendations?