Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Cifre din economie

Procedura anulării obligaţiilor fiscale ivite pe perioada desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, adoptată!

Autor: Diana Jitaru
mai27

Conform Legii nr. 71/2022 se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Procedura anulării obligaţiilor fiscale ivite pe perioada desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, adoptată!

O schemă de ajutor de stat prevede compensarea creşterii preţului la combustibil

Autor: Diana Jitaru
mai24

În Monitorul Oficial nr. 503/2022 a fost publicată Hotărârea nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Operatorii economici sunt eligibili pentru compensarea creşterii preţului la combustibil dacă îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creşterii preţului la combustibil următoarele condiţii:
a) deţin licenţă comunitară eliberată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
b) deţin cel puţin un vehicul eligibil;
c) nu sunt declaraţi inactivi;
d) nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local de persoane, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România;
e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
g) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
h) nu fac obiectul sancţiunilor adoptate de Uniunea Europeană;
i) nu sunt desemnaţi în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
j) nu sunt deţinuţi sau controlaţi de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană;
k) nu îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creşterii preţului la combustibil pentru un trimestru calendaristic, în primele 15 zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.

Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creşterii preţului pentru combustibil este de 50 de bani pe litrul de combustibil achiziţionat, dar nu mai mult de 400.000 de euro per întreprindere.

Categorii: Articole, Cifre din economie, Economie | Comentariile sunt închise pentru O schemă de ajutor de stat prevede compensarea creşterii preţului la combustibil

În luna mai 2022 au fost aprobate prospecte de emisiune

Autor: Diana Jitaru
mai3

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna mai 2022 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark.

Conform Ordinului nr. 1072/2002 valoare anominală totală este de 2.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 330 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru În luna mai 2022 au fost aprobate prospecte de emisiune

Conform unui comunicat ANAF două milioane de contribuabili sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual

Autor: Diana Jitaru
aprilie27

Conform unui comunicat ANAF două milioane de contribuabili sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV), un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia se pot depune declarații sau cereri, solicita documente sau verifica situația fiscală proprie etc.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Conform unui comunicat ANAF două milioane de contribuabili sunt înregistrați în Spațiul Privat Virtual

Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2022

Autor: Diana Jitaru
aprilie20

În perioada ianuarie – februarie 2022pcontul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 252 milioane euro, comparativ cu 1 442 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2021.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 192 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 131 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 10 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mic cu 261 milioane euro.

Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2022

Ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică!

Autor: Diana Jitaru
aprilie19

Majorarea preţului materialelor de construcţii în contextul crizei mondiale în domeniu s-a extins şi asupra altor elemente ale costului aferent investiţiilor publice astfel se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri în vederea creării cadrului legal pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţii publice.

În Monitorul Oficial nr. 377/2022 a fost publicată OUG nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor – cadru.

Prevederile sunt aplicabile: contractelor de achiziţie publică, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune, acordurilor – cadru, aferente obiectivelor, proiectelor de investiţii, lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice, contractelor/acordurilor – cadru care includ dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale necesare realizării lucrărilor aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ajustarea nu se aplică: contractelor de achiziţie publică/sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile; procedurilor de atribuire aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, pentru care ajustările de preţ se realizează după aprobarea de către structurile de specialitate NATO.

Ajustarea stabilită se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor prevăzute în acordurile – cadru/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico – economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ şi studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes naţional, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, contractanţii pot transmite autorităţilor contractante o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat.

Categorii: Articole, Cifre din economie, Fonduri europene, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru Ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică!

Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei

Autor: Diana Jitaru
aprilie18

În Monitorul Oficial nr. 372/2022 au fost publicate Circulara nr. 8/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie – 23 aprilie 2022 şi Circulara nr. 9/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2022.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie, Domeniul bancar | Comentariile sunt închise pentru Rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei

A fost actualizat nivelul ratei dobânzii de referinţă

Autor: Diana Jitaru
aprilie7

În Monitorul Oficial nr. 336/2022 a fost publicată Circulara nr. 7/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru A fost actualizat nivelul ratei dobânzii de referinţă

BNR va organiza expoziţia “100 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia”

Autor: Diana Jitaru
martie31

Banca Naţională a României a primit Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei române, pentru organizarea expoziţiei “100 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia”.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru BNR va organiza expoziţia “100 de ani de la încoronarea de la Alba Iulia”

Ministerul Finanţelor extinde pachetul de măsuri pentru finanţarea afacerilor din România

Autor: Diana Jitaru
martie30

Ministerul Finanţelor extinde pachetul de măsuri pentru finanţarea afacerilor din România şi propune eficientizarea procesului de implementare a schemei de ajutor de stat dedicată stimulării investiţiilor cu impact major în economie.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie, Economie | Comentariile sunt închise pentru Ministerul Finanţelor extinde pachetul de măsuri pentru finanţarea afacerilor din România
« Older Entries

Arhiva