Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Cifre din economie

Ştiaţi că pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă angajatorii pot primi 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat?

Autor: Diana Jitaru
septembrie14

Ştiaţi că pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă?

În Monitorul Oficial nr. 832/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1376/2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Ce bunuri şi servicii pot fi achiziţionate?

Pot fi achiziţionate sisteme de calcul tip laptop/notebook, tablete, smartphone, echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor, echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor, licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1 – 3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

Procedura acordării finanţării

În vederea acordării sumei angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente, pentru care îşi asumă răspunderea privind corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise:
a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal;
b) o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal;
c) lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei.

Când va fi efectuată plata?

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor se face în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, respectiv cele menţionate de aceştia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete.

Angajatorii au obligaţia de a transmite, în termen de 30 de zile prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, care au efectuat plata sumelor următoarele documente justificative, scanate:
a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice;
b) bonurile fiscale sau chitanţele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);
c) fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar – contabile, sau/şi, după caz, bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015, sau/şi, după caz, situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Ştiaţi că pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă angajatorii pot primi 2.500 de lei pentru fiecare telesalariat?

Ce prevede Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ?

Autor: Diana Jitaru
septembrie11

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 827/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Ce prevede Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ?

Un proiect prevede majorarea valorii tichetului de masă!

Autor: Diana Jitaru
septembrie7

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2020.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Un proiect prevede majorarea valorii tichetului de masă!

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 a fost rectificat!

Autor: Diana Jitaru
august21

În Monitorul Oficial nr. 752/2020 a fost publicată OUG nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.823.015 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 427.076 mii lei şi a subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 6.395.939 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare cu suma de 6.823.015 mii lei.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 a fost rectificat!

Starea de alertă se menţine!

Autor: Diana Jitaru
august19

Evaluarea realizată în baza factorilor de risc indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus s-a impus prelungirea stării de alertă.

În Monitorul Oficial nr. 742/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Starea de alertă se menţine!

Unii elevi vor primi tichete sociale pentru sprijin educaţional!

Autor: Diana Jitaru
august13

Ţinând cont de faptul că, în această perioadă generată de pandemie, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora sunt necesare servicii sociale de sprijin şi adoptarea unui Program operaţional pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Unii elevi vor primi tichete sociale pentru sprijin educaţional!

Începând cu data de 6 august 2020 nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 1,50% pe an

Autor: Diana Jitaru
august10

În Monitorul Oficial nr. 707/2030 a fost publicată Circulara nr. 16/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Începând cu data de 6 august 2020 nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 1,50% pe an

Furnizorii de formare profesională trebuie să fie autorizaţi pentru a efectua cursuri online

Autor: Diana Jitaru
august3

Furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecţionare în sistem on – line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile procedurii pevăzute în Ordinul nr. 1149/2020.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Furnizorii de formare profesională trebuie să fie autorizaţi pentru a efectua cursuri online

Procedura anulării obligaţiilor de plată accesorii!

Autor: Diana Jitaru
iulie23

In Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Procedura anulării obligaţiilor de plată accesorii!

Instituţiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale!

Autor: Diana Jitaru
iunie25

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare a fost modificat.

Mai mult »
Categorii: Cifre din economie | Comentariile sunt închise pentru Instituţiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale!
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva