Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate
Accize

UNTRR a cerut Ministerului Finanţelor accelerarea procedurilor de restituire a accizelor la motorină

Autor: Conta Conect
noiembrie8

ministerul-finantelor-publice
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România a semnalat faptul că operatorii de transport români se confruntă cu probleme deosebite legate de recuperarea sumelor care reprezintă diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat, prevăzute la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil.

Astfel, din cauza faptului că în prezent Ministerul Finanţelor nu acceptă de la Autoritatea Rutieră Română mai mult de 40 de cereri de rambursare acciză pe săptămâna, plăţile de rambursare a accizei se desfăşoară lent, cu mari întârzieri.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Finanţelor, în 2016 au fost plătite doar 660 de cereri, adică 15 cereri pe săptămână, valoarea totală a rambursărilor fiind de 16.158.264 lei. Mai mult »

Categorii: Accize, Transporturi | Comentariile sunt închise pentru UNTRR a cerut Ministerului Finanţelor accelerarea procedurilor de restituire a accizelor la motorină

După 7 luni, deficitul bugetului general consolidat a coborât la 1,74 miliarde de lei

Autor: Conta Conect
august26

calcul_bani_45654033055_95446500Conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP), deficitul bugetului general consolidat a coborât la 1,74 miliarde de lei după primele 7 luni ale anului curent, respectiv 0,2% din produsul intern brut (PIB).

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 129,6 miliarde de lei, constituind 17,1% din PIB, au fost cu 2,4% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Totodată, s-au consemnat creşteri la încasările din impozitul pe profit (+10,5%), accize (+7,1%), contribuţii de asigurări sociale (+6,6%), impozitul pe salarii şi venit (+2,8%), dar şi din taxa pe folosirea bunurilor (+14,7%).

Totuşi, încasările din TVA s-au micşorat cu 10,1%,  fiind afectate atât de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016, cât şi de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015.

Categorii: Accize, Cifre din economie, Contributii sociale, Impozit pe profit, Impozit pe venit, TVA | Comentariile sunt închise pentru După 7 luni, deficitul bugetului general consolidat a coborât la 1,74 miliarde de lei

Începând cu data de 1 aprilie acciza pentru țigări scade

Autor: Conta Conect
martie30

lcOrdinul MFP nr. 412/2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete, publicat în Monitorul Oficial nr. 228/2016 stabilește că nivelul accizei specifice la țigarete va fi, de la 1 aprilie 2016 și până la finele acestui an, de 329,30 lei/1.000 țigarete.

Reamintim că în prezent nivelul accizei specifice la țigarete este de 333,37 lei/1.000 de ţigarete, pentru perioada 1 ianuarie și 31 martie 2016.

Pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem (14% din prețul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet) şi a accizei totale, al cărei nivel pentru 2016 este de 430,71 lei/1.000 de țigarete, se determină, în fiecare an, nivelul accizei specifice exprimată în lei/1.000 de ţigarete.

Codul fiscal stabilește că acciza datorată nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în lei/1.000 de țigarete, care este în valoare de 97% din nivelul accizei totale (430,71 lei/1000 de țigarete sau 8,61 lei/pachet).

De asemenea prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigarete trebuie să fie anunțate în scris la autoritatea fiscală centrală, potrivit normelor de aplicare a Codului fiscal.

Categorii: Accize, Fiscalitate | Comentariile sunt închise pentru Începând cu data de 1 aprilie acciza pentru țigări scade

FMI propune amânarea măsurilor de relaxare fiscală planificate pentru 2017

Autor: Conta Conect
martie15

lcFondul Monetar Internaţional (FMI) îndeamnă România să amâne măsurile de relaxare fiscală care ar trebui să intre în vigoare din 2017, astfel încât să ajungă la un deficit bugetar de 2% din Produsul Intern Brut (PIB).

„Pentru  anul 2017, misiunea propune un deficit de 2% din PIB. Amânarea următoarei reduceri a TVA şi a celorlalte facilităţi stabilite în Codul Fiscal să intre în vigoare anul viitor ar genera economii de 0,75 puncte din PIB”, precizează FMI, în prezentarea concluziilor misiunii la Bucureşti.

De asemnea, FMI solicită în 2016 ameliorări privind disciplina cheltuielilor şi administrarea fiscală.

Potrivit Codului Fiscal, TVA s-a micşorat de la 24% la 20% la începutul anului, iar pentru 2017 se prevede o nouă reducere, la 19%. Totodată, din 2017 ar urma ca supracciza la carburanţi să fie eliminată.

Categorii: Accize, TVA | Comentariile sunt închise pentru FMI propune amânarea măsurilor de relaxare fiscală planificate pentru 2017

Noi clarificări privind aplicarea Codului fiscal

Autor: Conta Conect
martie14

fiscal
Guvernul a modificat și completat, printr-o Hotărâre, normele de aplicare ale Legii Codului fiscal, prin includerea unor explicitări și a unor noi exemplificări ale situațiilor determinate de diversitatea activității contribuabililor.

Scopul acestor completări este abordarea mai facilă a legislației fiscale, prin clarificarea normelor de aplicare.

Actul normativ adoptat de Guvern modifică și completează HG nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Principalele elemente de noutate au în vedere următoarele aspecte: Mai mult »

Categorii: Accize, Propuneri legislative, TVA | Comentariile sunt închise pentru Noi clarificări privind aplicarea Codului fiscal

Proiect: Modificarea Normelor metodologice privind Codul fiscal

Autor: Conta Conect
februarie18

lcMinisterul Finanțelor Publice (MFP) a supus spre dezbatere publică Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Potrivit notei de fundamentare, la Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, la pct. 8 alin. (7), exemplele 3 și 4 au fost completate astfel încât să rezulte că punerea gratuită la dispoziția altor persoane a unor bunuri este legată de activitatea economică a persoanei impozabile și în situația în care persoana la dispoziția cărei sunt puse bunurile respective are calitatea de furnizor de bunuri. La pct. 24 alin. (7) s-au adus clarificari cu privire la momentul la care intervine faptul generator de taxa in cazul unor servicii de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, în situația în care nici contractul nu prevede un termen de plată și nici pe factura emisă pentru astfel de servicii nu este înscris un termen limită pentru efectuarea plății.

La  Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale, se clarifică faptul că autoritatea fiscală teritorială execută garanția în situația în care operatorii economici înregistrează întârzieri de la plata accizelor care depășesc termenul legal stabilit la art. 433 din Codul fiscal și care înregistrează întârzieri de la plata altor obligații fiscale restante de natura celor administrate de ANAF cu mai mult de 30 de zile peste termenul legal de plată.

Elaborarea unor norme metodologice clare, precise şi accesibile, precum și exemplificarea unor situații determinate de diversitatea activității contribuabililor, pentru aplicarea Codului fiscal, generează un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, în sensul facilitării abordării legislaţiei fiscale de către contribuabili și implicit, îmbunătățirea conformării voluntare a acestora.

Categorii: Accize, Impozit pe profit, Impozit pe venit | Comentariile sunt închise pentru Proiect: Modificarea Normelor metodologice privind Codul fiscal

Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( III )

Autor: Conta Conect
ianuarie28

Imagini pentru noul cod fiscal tva si accizeLegea 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la data de 01 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015 a suferit deja două modificări prin publicarea  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/2015 și a Legii 358/20015 de aprobare a OUG 50/2015.

Aceste două acte normative au adus modificări importante la textul inițial al noului Cod Fiscal, modificări sintetizate pe titluri și capitole din cod și concretizate în cele patru părți ale prezentării. Astfel, vom regăsi doar textele de lege care au suferit modificări cu mici notări referitoare la textul inițial al actului normativ. Subtitlurile reprezintă de fapt capitole, subdiviziuni sau articole din Codul fiscal, tocmai pentru a face mai ușoară regăsirea lor în textul actului normativ.

Impozitul pe veniturile obținute din Romania de nerezidenți

Mai mult »

Categorii: Accize, Articole, Fiscalitate, TVA | Comentariile sunt închise pentru Sinteza modificărilor la Codul Fiscal ( III )

Noul Cod Fiscal: Reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților

Autor: Conta Conect
octombrie6

txNoul Cod Fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688/2015, vine cu o serie de modificări referitoare la reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților.

Astfel, ajustările efectuate de autoritățile fiscale în ceea ce privește: operațiunile care nu au scop economic, reîncadrarea unei tranzacții pentru a reflecta conținutul economic al acesteia, tranzacțiile transfrontaliere artificiale, tranzacțiile între persoanele afiliate care nu sunt efectuate cu respectarea principiului valorii de piață, se aplică în scopul stabilirii impozitelor directe.

În domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) și al accizelor, autoritățile fiscale trebuie să țină cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Totodată, sunt incluse în categoria contribuabililor obligați la plata impozitului pe profit: persoanele juridice străine care au locul conducerii efective în România. Contribuabilii care optează pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, comunică autorităților fiscale opțiunea pentru anul fiscal modificat în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat, sau de la data înregistrării acestora.

Categorii: Accize, Impozit pe profit, Impozit pe venit, TVA | Comentariile sunt închise pentru Noul Cod Fiscal: Reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților

Adoptarea amendamentelor la Codul fiscal

Autor: Conta Conect
septembrie1

12-13-conturi-calcule-shutterstock-212Amendamentele la Codul fiscal convenite la reuniunea liderilor partidelor politice, care prevăd reducerea etapizată a TVA – la 20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi la 19% de la 1 ianuarie 2017, au fost adoptate, în unanimitate, de Comisia de buget a Senatului.

Impozitul pe construcţiile speciale va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2017, cu o excepţie solicitată de ministrul Agriculturii Daniel Constantin referitoare la construcţiile speciale din agricultură, aceasta urmând să fie eliminată de la 1 ianuarie 2016.

În ceea ce privește supraacciza la carburanţi, liderii partidelor au convenit ca aceasta să fie eliminată începând cu 1 ianuarie 2017.

Reamintim că noul Cod fiscal se află într-o procedură accelerată în Parlament, și se aşteaptă să treacă de plenul Senatului marţi, iar joi de cel al Camerei Deputaţilor, astfel încât să poată fi promulgat de preşedinte până lunea viitoare.

Categorii: Accize, TVA | Comentariile sunt închise pentru Adoptarea amendamentelor la Codul fiscal

De la 1 ianuarie 2017 supraacciza la carburanţi va fi eliminată

Autor: Conta Conect
august28

carburantiDupă discuţiile dintre liderii partidelor parlamentare, Liviu Dragnea, preşedintele interimar al PSD, a declarat că s-a stabilit ca modificările operate în Codul fiscal să fie readoptate în forma iniţială, însă unele măsuri vor fi aplicate etapizat.

Conform acestuia, de la 1 ianuarie 2016, TVA va fi redusă la 20% şi de la 1 ianuarie 2017la 19%.

Tot de la 1 ianuarie 2017 va fi eliminată „Taxa pe stâlp”, cu o excepţie, solicitată de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, şi anume în cazul construcţiilor speciale din agricultură, pentru care taxa va fi scoasă din anul 2016.

De asemenea, s-a convenit ca supraacciza la carburanţi să fie eliminată de la 1 ianuarie 2017, impozitele pe dividende să fie reduse la 5% din 2017 şi s-a căzut de acord asupra păstrării unui deficit bugetar de sub 2%.

Categorii: Accize, TVA | Comentariile sunt închise pentru De la 1 ianuarie 2017 supraacciza la carburanţi va fi eliminată
« Older Entries

Arhiva