Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Ce prevede Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ?

Autor: Diana Jitaru
septembrie11

Potrivit ultimelor noutăţi legislative a fost aprobat Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

În Monitorul Oficial nr. 827/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.

Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II – a nu vor începe înainte de ora 8,00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14,00.

În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare – învăţare – evaluare acoperă 30 – 35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative.

Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi din învăţământul postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 – 20 de minute.

Potrivit ştirilor juridice, în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.

În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor şi a personalului din unitate.

Comentariile sunt închise pentru Ce prevede Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ?

Comments are closed.


Arhiva