Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Mai mulţi beneficiari pot primi ajutor financiar pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii

Autor: Diana Jitaru
octombrie9

A fost modificat articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b – Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020.

Pot beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat următoarele categorii de beneficiari:

a) întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC;
b) întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC;
sau
c) consorţii formate din:
– entităţile definite mai sus (oricare dintre cele două);
şi
– întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România.

Comentariile sunt închise pentru Mai mulţi beneficiari pot primi ajutor financiar pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii

Comments are closed.


Arhiva