Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari!

Autor: Diana Jitaru
octombrie22

Legea societăţilor comerciale prevede că, convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe dacă în interpretarea prevederilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, termenul de 10 zile începe să curgă de la data expedierii/depunerii la oficiul poştal a convocării prin scrisoare recomandată sau de la data recepţionării efective a acesteia de către asociaţi.

În practica judiciară, într-o înterpretare, s-a susţinut că termenul de 10 zile prevăzut de art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 începe să curgă de la data expedierii/depunerii la oficiul poştal a convocării prin scrisoare recomandată.

Într-o interpretare contrară, scopul reglementării ar putea fi golit de conţinut, de exemplu în situaţia în care unul din asociaţii convocaţi ar domicilia în altă ţară, fiind evident că scrisoarea recomandată conţinând convocatorul nu are cum să şi ajungă efectiv la destinatar în termenul de 10 zile.

Deşi art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, nu distinge în ce constă obligaţia de a face convocarea adunării generale, actul juridic este supus comunicării sale către asociaţi, în mod necesar după natura actului şi pentru a putea produce efectele juridice antrenate prin lege şi prevederile actului constitutiv, după matricea art. 1.326 alin. (1) din Codul civil.

Aşadar, în interpretarea art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi, termen care se va calcula regresiv de la data comunicării sale asociaţilor, iar nu de la data expedierii.

În Monitorul Oficial nr. 969/2020 a fost publicată Decizia nr. 55/2020, care a reţinut că în interpretarea dispoziţiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei dispoziţii speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare.

Comentariile sunt închise pentru Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată a ajuns la destinatari!

Comments are closed.


Arhiva