Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

A fost publicat PDF-ul inteligent pentru depunerea situaţiilor financiare

Autor: Diana Jitaru
februarie1

ANAF a publicat in data de 30 ianuarie PDF-ul inteligent – S1014-S1015 – Situatii financiare la 31 decembrie 2018 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum si cu OMFP nr. 10/03.01.2019.

Situatiile financiare la 31 decembrie 2018 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (MFP) in format hartie si in format electronic sau se transmit in format electronic, avand atasata o semnatura electronica extinsa, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar – 02.05.2019.

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu ajutorul caruia se genereaza un fisier de tip PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, procesul–verbal al adunarii generale privind aprobarea situatiilor financiare anuale, precum si declaratia prevazuta la pct. 12 din precizari, scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

Categorii: Contabilitate
Comentariile sunt închise pentru A fost publicat PDF-ul inteligent pentru depunerea situaţiilor financiare

Comments are closed.


Arhiva