Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Depunerea situaţiilor financiare anuale. Proiect

Autor: Diana Jitaru
decembrie23

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. Conform prevederilor art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art.1 alin.(1) – (4) din lege să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Menţionăm că entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Categorii: Contabilitate
Comentariile sunt închise pentru Depunerea situaţiilor financiare anuale. Proiect

Comments are closed.


Arhiva