Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Declaraţii fiscale cu termen limită 15 decembrie 2016

Autor: Tatiana Tanase
decembrie12

declaratii fiscaleAgenția Națională de Administrare Fiscală informează contribuabilii că până pe 15 decembrie 2016 trebuie depuse declaraţiile fiscale precum şi alte formulare și plăți.

Astfel, se vor depune următoarele declaraţii fiscale:
Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … (Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal), trebuie depusă de Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat în baza Legii 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … (Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat – Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (produse energetice) – Legea 227/2015 art.394 și art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 și pct.97 alin.(1);
Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă (Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final (alcoolul etilic și a produse alcoolice) – Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85;
Situația centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile – Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă (Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă (Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă (Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă (Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă (Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă (Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru depozitare produse accizabile – Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titll VIII pct.39 alin.(2);
Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru producție/ depozitare – Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10);
Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație (Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) sau navigație (Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați pentru depozitare – Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) și lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) și (10);
Situația centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă (Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat – Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3);
Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă (Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) – Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării – Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2);
Plății anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitățile agricole (a doua rată) – Contribuabilii care obțin venituri din activități agricole stabilite prin norme de venit – Legea 227/2015 art.107 alin.(6);
Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II 2016 – Contribuabilii prevăzuți la art. 103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 – Legea 227/2015 art.174 alin.(9).

Comentariile sunt închise pentru Declaraţii fiscale cu termen limită 15 decembrie 2016

Comments are closed.


Arhiva