Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Informare oficială privind Declaratia 207!

Autor: Diana Jitaru
februarie9

Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa pentru beneficiari de venit nerezidenti (persoane fizice sau persoane juridice). Platitorii de venituri sunt cei prevazuti la articolul 224, alineat (1) si alineat (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal se bifeaza rubrica “Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala” si se completeaza codul de identificare fiscala a succesorului.

De asemenea, la sectiunea I “Date de identificare a platitorului de venit”, la rubricile “Cod de identificare fiscala din Romania” si “Cod de identificare fiscala din strainatate” se inscrie codul de identificare fiscala al entitatii care si-a incetat existenta.

Ce venituri se declara?

Venituri impozabile in Romania conform articolului 223 alineat (1) din Codul fiscal si conventiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri reprezentand:
– venituri din dividende;
– venituri din dobanzi;
– venituri din redevente;
– venituri din comisioane;
– venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;
– venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
– venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania;
– venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane;
– venituri din servicii prestate de persoane nerezidente;
– venituri reprezentand remunera tii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;
– venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.

Comentariile sunt închise pentru Informare oficială privind Declaratia 207!

Comments are closed.


Arhiva