Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Se propune modificarea formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”

Autor: Diana Jitaru
decembrie9

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Pentru a sprijini activitatea de conformare voluntară a contribuabililor, prin prezentul proiect de ordin se propune asigurarea posibilităţii de efectuare a tuturor menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin mijloace electronice pentru toate categoriile de contribuabili, prin completarea formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, astfel încât, prin depunerea acestui formular, contribuabilii să aibă posibilitatea: a) să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
b) să efectueze menţiuni referitoare la vectorul fiscal privind TVA (rubricile au fost preluate din formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030 și 070);
c) să exercite opţiunea privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal (locul prestării, către persoane neimpozabile, a serviciilor de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune, sau a serviciilor furnizate pe cale electronică) (rubricile au fost preluate din formularul 085 „Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”);
d) să efectueze menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România (rubricile au fost preluate din formularul 092 „ Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România”);
e) să efectueze menţiuni privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (rubricile au fost preluate din formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”.

Comentariile sunt închise pentru Se propune modificarea formularului 700 „Declaraţie pentru înregistrarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”

Comments are closed.


Arhiva