Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Obţinerea certificatului de înregistrare fiscală!

Autor: Diana Jitaru
septembrie7
Potrivit prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi autorizarea funcţionării lor, este nevoie ca solicitantul să-şi asume responsabilitatea  privitoare la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.

Astfel, în vederea eliberării de către biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţia muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia tip.
Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă Tribunale transmit copiile declaraţiilor-tip autorităţilor publice competente în vederea efectuării controlului privind conformitatea celor declarate.
Dacă toată documentaţia este în regulă, termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
Categorii: Fiscalitate
Comentariile sunt închise pentru Obţinerea certificatului de înregistrare fiscală!

Comments are closed.


Arhiva