Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Se poate institui un sistem de supraveghere provizoriu pentru respectarea sancţiunilor internaţionale

Autor: Diana Jitaru
iulie1

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale a fost recent modificat de Ordinul nr. 1172/2022.

Persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate, ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate, pot solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere, care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.

Potrivit ştirilor juridice, cererea de instituire provizorie a sistemului de supraveghere se soluţionează prin decizie de către comisie.

După aprobarea cererii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, Direcţia generală de informaţii fiscale propune de îndată Direcţiei generale juridice întocmirea proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind deblocarea fondurilor şi resurselor economice.

Bunurile blocate ce constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte din metale preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă, colecţii de valoare, depuse la unităţi specializate, se restituie către serviciile de executări silite cazuri speciale regionale, urmând să fie predate persoanei juridice ce face obiectul măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală revocă măsura instituirii provizorii a sistemului de supraveghere, la propunerea supraveghetorului.

După revocarea măsurii de instituire provizorie a sistemului de supraveghere, Direcţia generală de informaţii fiscale propune de îndată Direcţiei generale juridice întocmirea proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind blocarea fondurilor sau resurselor economice

Comentariile sunt închise pentru Se poate institui un sistem de supraveghere provizoriu pentru respectarea sancţiunilor internaţionale

Comments are closed.


Arhiva