Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Obligaţia depunerii Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Autor: Diana Jitaru
iunie15

Persoana fizică sosită în România care are o şedere în statul român o perioada sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, are obligaţia completării formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

În ceea ce priveşte termenul de depunere acesta este de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Obligaţia depunerii Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România

Atenţie! Data de 25 mai este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 şi 200

Autor: Diana Jitaru
mai17

Data de 25 mai 2017 este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 “Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” si 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”.

Declaratia 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, din silvicultura şi piscicultura, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, caştigul/pierderea din orice alte operaţiuni de acest gen. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Atenţie! Data de 25 mai este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 şi 200

Avem noi modele de formulare privind colectarea creanţelor fiscale!

Autor: Diana Jitaru
decembrie20

anaf-1

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că au fost elaborate noile modele de formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Prevederile Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) impun modificarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale şi abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale emis în baza prevederilor vechiului Cod de procedură fiscală abrogate, se anunţă într-un comunicat al ANAF. Mai mult »

Categorii: Fiscalitate, Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Avem noi modele de formulare privind colectarea creanţelor fiscale!

Se modifică formularul “Adeverinţă de venit”

Autor: Nina Croitoru
noiembrie22

formular_cerere_document_40463800

Printr-un proiect de ordin, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) completează informaţiile din formularul “Adeverinţă de venit”.

Astfel, formularul va conţine suplimentar şi date privind veniturile din creare de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică.

De asemenea, ANAF propune includerea în formularul de adeverință a informațiilor privind veniturile brute realizate din salarii obținute pentru creare de programe pentru calculator, pentru cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică, din pensii mai mici decât plafonul de impozitare și din salarii obținute de persoanele fizice cu dizabilități grave sau accentuate.

Totodată, va fi abrogat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 193/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Adeverinţă de venit” şi “Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit” pentru persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 24 februarie 2009.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Se modifică formularul “Adeverinţă de venit”

Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România

Autor: Liudmila Aga
octombrie28

Formular
Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, contribuabilii nerezidenţi, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală, au obligaţia să indice sediu permanent desemnat, potrivit dispoziţiilor din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale, declaraţia de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.

Urmare intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se impune actualizarea temeiului de drept şi a referinţelor legislative din conţinutul “Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente” formularul 013, şi instrucţiunilor de completare a acestuia, precum şi din procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

În acest sens, ANAF propune adaptarea procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, a formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, la noile prevederi ale Codului de procedura fiscală şi ale Codului fiscal.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România

Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente

Autor: Liudmila Aga
septembrie13

ANAF
În Monitorul Oficial nr. 703 din 9 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul A.N.A.F. nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare.

Prevederile ordinului se aplică pentru măsurile asigurătorii dispuse după data intrării sale în vigoare, iar cele dispuse în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2016 şi intrarea în vigoare a ordinului menţionat se continuă potrivit prevederilor acestuia.

De asemenea, la data intrării în vigoare a Ordinului nr. 2546/2016, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.929/2016 pentru aprobarea modelelor formularelor “Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii” şi “Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii”, publicat în Monitorul Oficial nr. 488 din 30 iunie 2016, se abrogă.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Procedura de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente

Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular la nivelul structurilor MAI

Autor: Nina Croitoru
august8

onlineapp

În data de 4 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează stabilirea obligaţiei pentru structurile MAI de a calcula durata de completare a formularelor utilizate în format electronic, prin:
a) luarea în considerare a specificului activităţii şi a nevoilor de adaptare logistice;
b) stabilirea metodelor de estimare a duratei de completare, respectiv:

  • eşantionarea internă de către personalul desemnat pentru completarea formularelor;
  • efectuarea unor sondaje de opinie, pe bază de voluntariat, prin cronometrarea timpului obţinut de la persoanele care au completat formularul.

c) folosirea facilităţilor sistemelor informatice care permit calculul duratei de completare a formularelor.

În cadrul procedurii de elaborare a proiectului, UPP a consultat unităţile MAI cu competenţe în materie, ale căror propuneri pertinente au fost valorificate în cuprinsul reglementării. Proiectul a fost definitivat de DGJ, având în vedere legislaţia în vigoare şi normele de tehnică legislativă.

Categorii: Formulare. Declaratii, Institutii publice, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular la nivelul structurilor MAI

Preşedintele ANAF, despre simplificarea formularului 088

Autor: Liudmila Aga
iulie20

formular
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Dragoş Doroş, a declarat că birocraţia pentru întocmirea dosarului ataşat formularului 088, pentru înregistrarea în scopuri de TVA, este la cel puţin jumătate faţă de cât era înainte de operarea modificărilor.

Formularul 088 creează controverse, chiar şi după ce a fost modificat de două ori, iar oficialii ANAF afirmă că procedura a fost simplificată drastic.

Încadrarea veniturilor administratorilor în categorii generice fără precizarea sumelor şi facilitarea declarării situaţiilor de insolvenţă accentuează caracterul simplificat al noii Declaraţii 088. Astfel, dacă în prezent formularul conţine 20 întrebări şi este necesară anexarea a 11 tipuri de documente în total, începând cu 1 iulie 2016 Declaraţia 088 are 12 întrebări, fiind necesară anexarea a doar patru tipuri de documente în total” a precizat Doroş.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Preşedintele ANAF, despre simplificarea formularului 088

Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Autor: Nina Croitoru
iulie8

images (2)În data de 7 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Norma reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2016 (structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a acestora atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cât și la Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.). Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Raportările contabile ce se depun până pe 16 august

Autor: Nina Croitoru
iulie6

calcul_bani_45654033055_95446500

Potrivit Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016, şi în acest an, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie se aplică operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei.

Astfel, raportările contabile trebuie depuse până la data de 16 august de către toți operatorii care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Raportările contabile ce se depun până pe 16 august
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva