Contabilitate | Fiscalitate | Salarizare

Noutati contabilitate | Stiri fiscalitate

Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular la nivelul structurilor MAI

Autor: Nina Croitoru
august8

onlineapp

În data de 4 august, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul vizează stabilirea obligaţiei pentru structurile MAI de a calcula durata de completare a formularelor utilizate în format electronic, prin:
a) luarea în considerare a specificului activităţii şi a nevoilor de adaptare logistice;
b) stabilirea metodelor de estimare a duratei de completare, respectiv:

 • eşantionarea internă de către personalul desemnat pentru completarea formularelor;
 • efectuarea unor sondaje de opinie, pe bază de voluntariat, prin cronometrarea timpului obţinut de la persoanele care au completat formularul.

c) folosirea facilităţilor sistemelor informatice care permit calculul duratei de completare a formularelor.

În cadrul procedurii de elaborare a proiectului, UPP a consultat unităţile MAI cu competenţe în materie, ale căror propuneri pertinente au fost valorificate în cuprinsul reglementării. Proiectul a fost definitivat de DGJ, având în vedere legislaţia în vigoare şi normele de tehnică legislativă.

Categorii: Formulare. Declaratii, Institutii publice, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular la nivelul structurilor MAI

Preşedintele ANAF, despre simplificarea formularului 088

Autor: Liudmila Aga
iulie20

formular
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Dragoş Doroş, a declarat că birocraţia pentru întocmirea dosarului ataşat formularului 088, pentru înregistrarea în scopuri de TVA, este la cel puţin jumătate faţă de cât era înainte de operarea modificărilor.

Formularul 088 creează controverse, chiar şi după ce a fost modificat de două ori, iar oficialii ANAF afirmă că procedura a fost simplificată drastic.

Încadrarea veniturilor administratorilor în categorii generice fără precizarea sumelor şi facilitarea declarării situaţiilor de insolvenţă accentuează caracterul simplificat al noii Declaraţii 088. Astfel, dacă în prezent formularul conţine 20 întrebări şi este necesară anexarea a 11 tipuri de documente în total, începând cu 1 iulie 2016 Declaraţia 088 are 12 întrebări, fiind necesară anexarea a doar patru tipuri de documente în total” a precizat Doroş.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru Preşedintele ANAF, despre simplificarea formularului 088

Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Autor: Nina Croitoru
iulie8

images (2)În data de 7 iulie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Norma reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2016 (structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a acestora atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cât și la Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.). Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Aplicarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a societăţilor din domeniul asigurărilor

Raportările contabile ce se depun până pe 16 august

Autor: Nina Croitoru
iulie6

calcul_bani_45654033055_95446500

Potrivit Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016, şi în acest an, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie se aplică operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei.

Astfel, raportările contabile trebuie depuse până la data de 16 august de către toți operatorii care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, inclusiv de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales. Mai mult »

Categorii: Formulare. Declaratii, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Raportările contabile ce se depun până pe 16 august

Reducerea normei de venit la activităţile agricole

Autor: Liudmila Aga
iulie6

agricultura1-e1415197102328
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole beneficiază de reducerea normei de venit proporţional cu pierderea înregistrată în anul fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile.

Reducerea normei de venit se realizează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • venitul net se stabileşte pe bază de norme;
 • pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie din cele prevăzute la art. 72 din Codul fiscal;
 • persoana fizică, respectiv asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit“.

În vederea constatării pagubelor şi evaluării pierderilor, persoanele fizice trebuie să depună la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, “Cererea pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale“.

Categorii: Agricultura si silvicultura | Comentariile sunt închise pentru Reducerea normei de venit la activităţile agricole

ANAF a amânat aplicarea Declaraţiei 088

Autor: Liudmila Aga
iulie4

anaf
Deşi iniţial Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat aplicarea noului formular 088 de la 1 iulie, un nou comunicat din partea ANAF anunţă amânarea termenului.

Procedura de adoptare a noului format nu a fost înca adoptată, ceea ce face ca Declaraţia 088, să nu fie gata pentru intrarea in vigoare de la 1 iulie.

Chiar daca proiectul a fost deja publicat pe site-ul ANAF, nu au fost înca primite avizele şi semnăturile necesare pentru a merge spre publicare în Monitorul Oficial.

Categorii: Formulare. Declaratii | Comentariile sunt închise pentru ANAF a amânat aplicarea Declaraţiei 088

Calendarul obligaţiilor fiscale în luna iulie

Autor: Liudmila Aga
iulie1

anaf
Declaraţii scadente în luna iulie 2016 sunt:

 • 7 iulie:
 1. Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092;
 • 11 iulie:
 1. Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010;
 2. Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal Formular 020;
 3. Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070;

Mai mult »

Categorii: Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Calendarul obligaţiilor fiscale în luna iulie

Proiect privind întocmirea raportării contabile semestriale de către entitățile supravegheate de ASF

Autor: Nina Croitoru
iunie13

contabilitate-pentru-afacerea-ta

În data de 10 iunie 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Instrucțiune privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF.

Proiectul cuprinde prevederi referitoare la modalitatea de întocmire și depunere la sediul ASF și unităților teritoriale ale MFP, a raportărilor contabile semestriale, de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, inclusiv formularele aferente acestei raportări.

Conform cerințelor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF au obligația de a întocmi situații financiare anuale în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. De asemenea, la art. 28 alin. (2) din aceeași lege, se specifică că “Ministerul Economiei şi Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar.”

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative, Reminder declaratii | Comentariile sunt închise pentru Proiect privind întocmirea raportării contabile semestriale de către entitățile supravegheate de ASF

Până la data de 15 iunie pot fi depuse declaraţiile de avere şi de interese anuale

Autor: Cristina Morozan
iunie9

lc

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă că până la data de 15 iunie pot fi depuse declaraţiile de avere şi de interese anuale.

Potrivit ANI, declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular.

Persoanele care nu depun declaraţiile în termenul stabilit de ANI riscă sancţiuni. Astfel, cei care nu respectă termenul de depunere a declaraţiilor de avere şi interese sau care nu declară cuantumul veniturilor realizate pot fi sancţionaţi cu o amendă cuprinsă între 50 de lei şi 2.000 de lei.

Categorii: Formulare. Declaratii, Institutii publice | Comentariile sunt închise pentru Până la data de 15 iunie pot fi depuse declaraţiile de avere şi de interese anuale

Proiect privind abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal

Autor: Liudmila Aga
iunie7

Fiscul-iti-poate-stabili-din-oficiu-impozitele-taxele-si-contributiile-pe-care-le-ai-de-plata-320x200
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal.

În Monitorul Oficial al României nr.547 din 23 iulie 2015 a fost publicat noul Cod de procedură fiscală aprobat prin Legea nr.207/2015, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Potrivit art. 342 alin.(1) din acest act normativ, formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale de către organul fiscal central, precum şi orice norme sau instrucţiuni necesare aplicării unitare a noului Cod de procedură fiscală se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În baza acestei reglementări, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis ordine ale preşedintelui care înlocuiesc ordine ale ministrului finanţelor publice emise în baza vechiului Cod de procedură fiscală valabil până la data de 31 decembrie 2015, menţinând prevederile acestora, dar adaptându-le noii terminologii din Legea nr.207/2015.

Prin urmare, pentru evitarea paralelismelor, respectiv instituirea aceloraşi reglementări în mai multe acte normative, a fost propusă abrogarea a mai multor ordine ordinele ale ministrului finanţelor publice.

Categorii: Formulare. Declaratii, Propuneri legislative | Comentariile sunt închise pentru Proiect privind abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal
« Older EntriesNewer Entries »

Arhiva